keskiviikko 8. maaliskuuta 2017

Vuosi Wideco-kaupan jälkeen

Kirjoittaja:  Jussi Heinämäki, Seri-Deco Oy

Seri-Deco päätoimisto / varastot: Jusslansuora 15
15. helmikuuta oli yksivuotisjuhlapäivä uudelle Seri-Decolle. Pitkään neuvoteltu sopimus Widecon ostamiseksi allekirjoitettiin 15.2.2016. Nyt vuoden jälkeen pahin yhdistymiskiire on takana ja on hyvä aika istua alas ja hieman kerrata vuoden aikana tapahtunutta.

Joko vuosi on mennyt? Kyllä. Totta se on. Ja, huh, mikä vuosi!

Vuoden vaihteen tiiviistä neuvotteluista siirryimme tiukalla aikataululla sopimuksen allekirjoitukseen ja kaupan julkistamiseen. Julkistuksesta ensimmäisten päivien kummastukseen, uuteen organisaatioon, uuteen yritysrakenteeseen, tietojärjestelmien yhdistämiseen, muuttoon ja vähitellen askel askelelta vakiintuneempaan toimintaan. 

Ja kaiken tämän sisäisen muutoksen keskellä yritimme parhaamme mukaan huolehtia myös tärkeimmästä eli asiakkaista.  

Olin toki lukenut kokeneempien kertomuksia siitä, kuinka yrityskaupan neuvottelu on helppoa verrattuna integraatioprosessiin ja että kuinka useat yrityskaupat epäonnistuvat huonon toteutuksen takia. Mutta silti kaupan julkistuksen jälkeinen mylläkkä oli yllätys. Ensimmäisinä viikkoina ja kuukausina kaikki kaipasivat kipeästi vastauksia, joita ei vielä ollut tarjolla. Asiakkaat, seridecolaiset, toimittajat ja muut yhteistyökumppanit halusivat - ymmärrettävästi - tietää miten juuri heille tärkeät asiat jatkossa hoidetaan.

Olimme tietenkin suunnitelleet yhdistymistoimenpiteet, mutta suunnitelma oli melko karkea ja yksityiskohtien piti tarkentua kun pääsisimme tutustumaan täysin Widecon tapaan toimia. Kaupan teon jälkeen yksityiskohtien hiomiseen ei kuitenkaan yksinkertaisesti ollut aikaa ja useita tärkeitäkin asioita jouduttiin keväällä linjaamaan kovassa paineessa ja kiireellä. Integraation yksityiskohtien parempi etukäteissuunnittelu olisi helpottanut paljon.

Yhdistymistoimenpiteiden toteutus onnistui pääsääntöisesti aikataulussaan vuoden 2016 puolella, mutta kaikkea emme kuitenkaan ehtineet saada valmiiksi. Nyt kuluvan vuoden aikana työskentelemme edelleen osittain yhdistymiseen liittyvien asioiden parissa.
Demo/koulutustilat, tekniikan toimisto: Jusslansuora 10
Yksi yhdistymiselle ja samalla vuodelle 2016 asetetuista tavoitteistamme oli, että asiakastyytyväisyys ei heikkene. Valitettavasti emme päässeet tähän tavoitteeseen ja asiakastyytyväisyydessä lähes kaikilla osa-alueilla on nähtävissä laskua. Kevään ja kesän tilannetta tarkasteltaessa olisikin yllätys, jos näin ei olisi. 

Vuonna 2017 teemme kaikkemme, jotta asiakastyytyväisyys palaa aiemmalle erittäin korkealle tasolle.

Toinen tärkeä integraatiotavoite liittyi liikevaihtoon. Emme halunneet menettää kauppoja yhdistymisen johdosta. Tässä olemme onnistuneet erinomaisesti. Konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 13,8 miljoonaa euroa. 13,8 miljoonaa on selvästi enemmän kuin vanhan Seri-Decon ja Widecon yhteenlaskettu liikevaihto. Kasvoimme siis myös orgaanisesti. Myynti kasvoi kaikilla markkinoilla, Suomessa 5%, Liettuassa 32% ja Virossa 24%.

Myös me seridecolaiset olemme olleet muutoksen keskellä kovilla. Yhdistyminen on aiheuttanut paljon ylimääräistä työtä ja useat meistä ovat joutuneet venymään. Hyvässä työpaikassa työtä tehdään tavoitteellisesti ja ammattimaisesti, kuitenkaan unohtamatta työn iloa. Parhaaseen tulokseen pääsemme, kun kuormitus on sopivalla tasolla, ja kun se jakautuu mahdollis
imman tasaisesti.  Tavoitteena on, että Seri-Decossa on hyvä tehdä työtä. Vuoden 2016 aikana näin ei aina varmasti ollut. 2017 on tässä suhteessa varmasti parempi vuosi.

Seri-Deco jatkaa asiakkaiden palvelemista vahvaan arvopohjaan nojautuen strategiansa mukaisesti. 

Strategian kulmakivet ovat tarkkaan määritelty asiakasfokus, asiakaskunnalle räätälöity arvolupaus ja kansainvälistyminen. Tämän strategian pohjalta toteutamme vuonna 2017 useita kehityshankkeita, tuomme valikoimaan uusia mielenkiintoisia tuotteita ja kehitämme liiketoimintaa.

Kaiken tämän jälkeen Seri-Deco on valmis kohtaamaan tulevaisuuden haasteet entistä valmiimpana. Ja sen uskallan luvata, että tämä seikkailu ei tule olemaan viimeinen. Matka jatkuu.


Blogikirjoittaja


Toimitusjohtaja
Jussi Heinämäki
Seri-Deco Oy
Seri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon. Tuotevalikoima kattaa suurkuvatulostimet, leikkurit, tuotantolaserit, CNC-jyrsimet, laminaattorit, ohjelmistot, tuotantomateriaalit ja –levyt sekä displaytuotteet. Palveluksessamme työskentelevät 42 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja Suomen varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa.


Sd-akatemia kattaa erilaisia alan käsityötaitoja ja erikoisosaamista kehittäviä ammattilaiskursseja. Kurssien tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet laadukkaiden ja yritykselle kannattavien asiakasprojektien toteuttamiseen sekä oman ammattitaidon myymiseen. 

keskiviikko 1. helmikuuta 2017

Äärettömän helppoa spottivärikorvausta – SD Automation

Kirjoittaja: Juha Tarvainen/Seri-Deco Oy

Myyttien purkamista


Automaatioon liittyy monia ennakkokäsityksiä ja asiayhteyksiä. Sitä saatetaan pitää esimerkiksi kalliina, vaikeana tai joustamattomana. Todellisuus on kuitenkin, että suurkuvalle järkevässä automaatiossa ei puhuta kalliista suljetuista järjestelmistä, käyttäjän jättämisestä miettimään yksikseen huollon arkeen kuuluvia määrityksiä tai siitä, että pitäisi hankkia iso kasa moduleita, joista tulostaja tarvitsee vain joitakin osia.

Tässä blogissa automaatiolla tarkoitetaan suurkuvaan sopivien automaatiotyökalujen tai makrojen käyttämistä. Olemme Seri-Decossa pitäneet viimeiset 2-3 vuotta avoimena joitakin tähän liittyviä kehitysvaiheita ja tänä vuonna olemme julkaisseet kolme suurkuvalle optimoitua automaatioon viittaavaa palvelutuotetta.

Ensimmäinen niistä on Calderan ja ONYX Thriven kanssa yhteensopiva SD Automation, joka on tarkoitettu laajentamaan RIPin omaa automaattista spottivärikorvausta.

Toinen tuote on enfocuksen PitStop Professionaliin perustuva PDF-laadunvalvonnan ohjelmistorobotti, jossa on mukana SD:n oma Wide and Super Wide Format RIP Kit.

Näiden lisäksi tänä kesänä valmistui viimeisimpänä enfocuksen PitStop2Switchiin perustuva koko työnkulun ohjelmistorobotti, jossa on mukana SD:n Process Control RIP Kit. Molemmista enfocus-kokonaisuuksista on saatavilla valmistajan hyväksymät tekniset tiedot.

Esittelyssä SD Automation


Jotkut käyttäjät ovat saattaneet menneinä vuosina käyttää nyt jo vanhentuneen X-Riten i-Sharen pohjalle rakennettua SD:n spottivärikirjastoa Avery tai RAL Classic -värien toistamiseen mahdollisimman tarkasti esim. Wasatch SoftRIPissä. Tämä oli manuaalinen tapa määritellä spottivärikorvaus yksi väri kerrallaan.

SD Automation antaa tulostustalolle kolmeen suosittuun vektorigrafiikkaohjelmaan puuttuvat ilmaiset spottivärikirjastot. 

Lisäksi pienellä kustannuksella on saatavilla toimipaikka- tai konsernikohtainen lisenssi, joka avaa näiden samojen spottivärikirjastojen käyttämisen Caldera tai ONYX RIPeissä.

Lopputuloksena on, että käyttäjä voi määritellä sopivat Avery 700/800 (REACH Compliant), RAL Classic tai Pantone -värit suunnitteluohjelmassa ja ne korvautuvat RIPissä automaattisesti oikealla väriarvolla (värimittarilla mitattu väri kerrallaan).

Kannattaa huomata, että RIP-ohjelman versio saattaa rajoittaa yhtaikaisten spottivärien määrän tukea PDF-tiedostossa; esim. Caldera V10 tukee 21 samanaikaista spottivärikanavaa ja Caldera V11:ssä määrä on kasvanut 127:än.

SD Automation on yhteensopiva Flexi, CorelDRAW, Adobe Illustrator sekä Caldera ja ONYX Thrive ohjelmien kanssa.


Käytännön tasolla SD Automation toimitus sisältää lisenssinumeron, suomenkielisen kuvallisen käyttöönotto oppaan, jossa käsitellään helpot kertaluontoiset toimenpiteet (sekä grafiikkaohjelman että RIPin osalta) sekä 13 väritietokantatiedostoa.

APPE-RIPit, joita tuetaan täysin ovat kaksi uusinta versiota; tammikuussa 2017 tämä tulee merkitsemään seuraavaa luetteloa: Caldera V10 ja V11 sekä ONYX Thrive v11 ja v12. Vektorigrafiikkaohjelmista tuettuna ovat Flexi Cloud v11-v12, Adobe CC 2014-2017 ja CorelDRAW X6-X8 (ja X5, mikäli käytössä vielä Windows Professional 7).

Miksi automaattista spottivärikorvausta tai ylipäänsä spottivärikorvausta?


Painokoneilla Euroopassa käytettävien CMYK-värien tarkka vakioitu sävy (FOGRA39) poikkeaa enemmän tai vähemmän eri merkkisten suurkuvalaitteiden CMYK-värikasettien sävyistä, jotka vaihtelevat keskenäänkin suuresti. Ei ole loogista väittää suunnitteluohjelmissa, että jokin Pantone-väri tai muu spottiväri toistuisi mahdollisimman oikein neliväripainokoneen CMYK-arvoilla, jos aikomus on tulostaa ne vaikka Rolandin EcoSOL-järjestelmän CMYK-värikaseteilla. Rolandin tai hp:n tulostin ei ole 4v-painokone.


Yleensä suurkuvatulostuksen tarkimman - jopa painokoneen nelivärisimulaatiota tarkemman simulaation spottiväreille voi saavuttaa käyttämällä RIPissä spottivärien ns. Lab-arvoja perinteisten painokoneiden CMYK-arvojen asemesta.

Lab-arvot perustuvat luonnossa havaittaviin aallonpituuksiin. Tällä samalla metodilla selvitetään esim. maalikaupassa minkä värinen jokin maalattu vanha malli on. Suurkuvassa tätä voidaan soveltaa niin, että halutut värikartat mitataan väri kerrallaan ja niistä muodostetaan pieni tietokanta kunkin eri RIPin ymmärtämään muotoon.

Tämä ei kuitenkaan riitä. Jotta näitä väritietokantoja voisi käyttää RIPissä spottivärien automaattiseen korvaukseen, tarkalleen samojen nimien tulee olla käytössä myös grafiikkaohjelmissa kuten Flexi, Adobe Illustrator tai CorelDRAW.

Spottivärikorvaus suurkuvassa tarkoittaa RIPin kannalta värihallintapoikkeusta. Tiedostossa normaalisti määritellyt RGB- ja/tai CMYK-elementit peilautuvat normaalisti Input-profiileihin kuten Adobe RGB 1998 ja FOGRA39/ISOCoated. Jos RIPissä on käytettävissä Lab-arvoihin perustuvia spottivärikirjastoja, nuo Lab-arvot ohittavat kaikki mahdolliset Input-profiili määritykset eikä Input-profiileja huomioida tai käytetä spottiväritulostuksessa lainkaan.

Spottivärikorvaus RIPissä – joko manuaalisesti tai nykyään automaattisesti – edustaa värihallintapoikkeusta. Esim. Pantone, RAL Classic tai Avery -värien konversio ei mene normaalin Input-profiilista tulostusprofiilin prosessin lävitse vaan suoraan Lab-arvosta tulostusprofiiliin.

Automaattisen spottivärikorvauksen etuja ovat mm. työnkulun ohjeistus/vakiointi suunnitteluvaiheessa. Lisäksi spottivärikorvaus ei ole enää sidottu vain yhteen materiaaliin tai sen yhteen tulostuslaatuun kuten aiemmin manuaalisessa spottivärikorvauksessa. Tämä työnkulku voidaan haluttaessa laajentaa myös koskemaan omia asiakkaita tai sidosryhmiä, sillä SD Automation -lisenssi antaa luvan jakaa vektoriohjelmakirjastojamme veloituksetta. (Värikirjastojen vapaa jako Illustrator, Corel tai Flexi käyttäjille esim. mainostoimistoissa, suunnittelun puolella, arkkitehti- tai suunnittelutoimistoissa).

Miksi automaatio ei ole liian vahva sana


Jos laite- ja ohjelmistovalmistajat esittelevät kansainvälisillä messuilla erilaisia suurkuvan automaatioratkaisuja tai palvelutuotteita, ei ole enää mitään syytä arastella tuon sanan käyttämistä tässä asiayhteydessä. Sanan merkitysalue on tärkeämpi tekijä kuin itse sana, jota käytetään.

Mikä on yhdelle automaatio tai ohjelmistorobotti, on toiselle ”makroja” tai ”Actioneja” Adoben graafisista ohjelmista puhuttaessa. Loppujen lopuksi kyseessä on oman työn tehostaminen tai helpottaminen, jotta siitä hyötyy koko yritysMutta miten?

Jokainen tai lähes jokainen yritys joutuu kohtaamaan toisinaan tehtäviä, jotka eivät suoranaisesti lisää työn arvoa asiakkaalle. Tapauksesta riippuen tällaisia voivat olla tehtävät, joissa otetaan käytännössä vastaan tulostustiedostoja monilla eri tavoilla monenkirjavista lähteistä ja jotka pitää ohjata eteenpäin oikeaan paikkaan.

Jos tällaisia tehtäviä on puuduttavan paljon, miten yritykselle tai työntekijöille jää aikaa erottua joukosta esimerkiksi moniulotteisella asiakaspalvelulla tai uusilla palveluilla. Työtä voi tehdä joko enemmän tai fiksummin. Entä puhuttaessa ns. tulostusvalmiista tiedostoista tai tiedostoista, joissa on otettu kaikki jälkikäsittelyyn tai itse tuotantoon liittyvät asiat huomioon? Onko niin, ettei aikaa yleensä mene minkäänlaisiin ihmettelyihin tai korjauksiin niiden kanssa?

Aika näyttää tuleeko suurkuva-automaatio yleistymään yhtä nopeasti kuin värihallinnan tai APPE-RIPpien omaksuminen Suomessa. Se ei kuitenkaan ole enää utopiaa vuonna 2016, vaan todellisuutta kuten FOGRA PSD -profilointikonsepti on ollut jo lähes 3v.

Kaikki mahdollisesti syntyvä keskustelu ja yhteydenotot ovat tervetulleita tähän aiheeseen. Ehkä voimme yhdessä nähdä lisää myyttejä, jotka voi hyvin purkaa.

Lähteet


 • https://twitter.com/suurkuva/status/765092931648757760
 • https://twitter.com/suurkuva/status/765196172080349184
 • http://www.onyxgfx.com/support/knowledge-base2#!/entry/50170000000PnxfAAC
 • https://www.enfocus.com/en/blog/automation-in-large-format-above-and-beyondBlogikirjoittaja 

Juha Tarvainen
Seri-Deco Oy
Juha Tarvainen on tekninen asiantuntija Seri-Decolla. Juhalla on yli 25 vuoden kokemus kouluttamisesta ja yli 20 vuoden kokemus suurkuvaympäristöistä. Hän on erikoistunut tuotannolliseen työnkulkuun ja värihallintaan. 
Lisätietoa: juha.tarvainen@seri-deco.fi

Seri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon. Tuotevalikoima kattaa suurkuvatulostimet, leikkurit, tuotantolaserit, CNC-jyrsimet, laminaattorit, ohjelmistot, tuotantomateriaalit ja –levyt sekä displaytuotteet. Palveluksessamme työskentelevät 42 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja Suomen varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa.

Sd-akatemia kattaa erilaisia alan käsityötaitoja ja erikoisosaamista kehittäviä ammattilaiskursseja. Kurssien tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet laadukkaiden ja yritykselle kannattavien asiakasprojektien toteuttamiseen sekä oman ammattitaidon myymiseen. 

maanantai 12. joulukuuta 2016

Vanhojen arkistopapereiden digitointi – osa 2


Miten siirtää luotettavasti ja turvallisesti kallisarvoiset tiedot ja vanhat tulosteet käytännölliseen ja kustannustehokkaaseen tallennusmuotoon tulevienkin sukupolvien käyttöön?


Laadukas digitointi alkaa esivalmisteluista


Digitoitavan alkuperäisaineiston kunto vaikuttaa osaltaan skannauslaatuun. Vaikkakin optiikan ja ohjelmistojen kehittymisen myötä laitteilla saadaan yhä paremmin korjattua virheellisyyttä kuten aineistoaukeaman vääristymää tai siistittyä skannatun tiedoston suttuinen tausta.

Skannattavan aineiston esikäsittely tulee tehdä huolellisesti. Aineisto tulisi puhdistaa, suoristaa ja tarvittaessa kuivattaa ennen käsittelyä. Myös skannausta oleellisesti hidastavat niitit ja haluttaessa aineistoseläkkeet tulisi poistaa. Esivalmistelut suorittaa digitoinnin tilaava arkisto-omistaja tai se voidaan toteuttaa digitoijan toimesta tarkasti määriteltyjen vastuurajausten puitteissa.

Teknisten piirustusten ja karttojen skannaamiseen käytetään suurkuvaskannereita (max A0 paperi/muovitulosteet tai 15mm paksut taululevyt). Näiden läpisyötettävien laitteiden käytössä korostuu aineiston kunto kuten tasaisuus, kuivuus ja ehjä pinta.

Parhaat päivänsä nähnyt, haperoitunut suurkokoaineisto voidaan silti skannata turvallisesti erikoismuovitaskujen avulla. Granon Santtu Pellin mukaan nykyiset muovitaskut ovat jo niin optisesti kirkkaita, ettei nykyisillä korkealaatuisilla skannereilla suojaus vaikuta enää lopputulokseen.

Kirjaskannaus Granon digitointi- ja arkistointipalveluissa Espoossa

Kirjaskannereilla työstetään puolestaan julisteita, kirjoja ja suuria kuvia aina A1 kokoon asti. Näillä laitteilla voidaan siirtää kehnommassakin kunnossa olevia aineistoja digitaaliseen muotoon ilman repeytymisvaaraa.

’Aineiston puhtausvaatimukset korostuvat alkuvalmistelujen lisäksi itse tuotantovaiheessa, varsinkin suurikokoisia tauluja tai pitkiä piirustuksia skannattaessa’ muistuttaa digitointi- ja suurkuvalaitteita sekä tulostusmateriaaleja maahantuovan Seri-Decon kehitysjohtaja Juha Myllyniemi.

Staattisen sähkövarauksen vuoksi levyt imevät herkästi itseensä ympäröivän pölyn ja lattiaa koskettaessa jopa pienet kivensirut. Myös pitkää paperitulostetta skannattaessa toinen pää saattaa helposti koskettaa lattiapintaa. ’Lika vaikuttaa osaltaan skannauslaatuun, mutta sitäkin enemmän haluan korostaa pienten kivensirujen vahingollisuutta. Ne pahimmillaan naarmuttavat skannerin lasin pilalle’, varoittaa Myllyniemi.

Kehittyneet laitteet parantavat lopputulosta


Myös itse laitteista ja tuotanto-ohjelmistoista löytyy ominaisuuksia, jotka vaikuttavat skannauksen lopputulokseen, tuotannon tehokkuuteen ja sitä kautta työn kustannuksiin.

Skannerit eivät lue kuvaa pelkästään yhtenä kokonaisuutena, vaan ne hajottavat skannauksen pikselitasolla eri osiin. Nykyisillä skannereilla aineisto saadaan myös valotettua tasaisemmin.

Digitointi- ja suurkuvaratkaisut esillä Jusslan demotiloissa.

Myllyniemen mukaan skanneritekniikan ja ohjelmistojen kehittymisen myötä esimerkiksi aineiston suttuinen tausta saadaan poistettua skannatusta tiedostosta kokonaan. Näin digitiedostosta voidaan saada alkuperäistä laadukkaampi lopputulos.

Myös skannausprosessi on nykyään nopeampi ja arkistointitiedostoista saadaan kevyempiä. ja tulostuuhan pienikokoinen tiedosto myös ripeämmin.  Lisäksi kehittyneillä ohjelmistoilla tiedostoja voidaan muokata monipuolisesti projektitarpeiden mukaisiksi.

Santtu Pelli kertoi yrityksensä käyttämän skanneriohjelman olevan ainutlaatuisen taipuva, sillä he ovat voineet jopa luoda omaa ohjelmistoa sen ympärille. Tämä on automatisoinut aineistojen nimeöintiä ja muokkausta sekä luonut prosessista yhä kustannustehokkaamman.

Suunnittelutoimisto Granlundin johtavan asiantuntijan, Markku Huupposen mukaan suurkuvaskannerit ja tulostimet taittolaitteineen ovat tärkeitä suunnittelijoiden työkaluja. Laitteiden käytössä korostuukin helppokäyttöisyys, toimintavarmuus sekä tarvittaessa laitteiden ripeä huoltopalvelu ja tekninen tuki.
Laitteiden toimintavarmuus ja ripeä huoltopalvelu oleelliset valintatekijät
Skannauksia ja suunnitelmatulosteita itsekin toteuttava projektisihteeri Jaana Leino korostaa toimintaympäristön vaikutusta laitteisiin ja tuotantolaatuun. Vaikka tulostin ja erityisesti pinoaja eivät tuota nykyisin enää häiritsevää ääntä, on koneille hyvä varata oma, työskentelyyn riittävän kokoinen tuotantotilansa. Erillisessä tilassa voidaan hallita paremmin laitteille sopivia kosteus- ja lämpöolosuhteita. Esimerkiksi liian kuiva tuotantotilan ilma lisää staattista sähkövarausta, mikä puolestaan kerää pölyä laitteisiin vaikuttaen näin tuotantolaatuun.

Mikäli organisaatio (kuten kopiotalo) tekee jatkuvia pitkiä työsarjoja skannaamalla paljon piirrosversioita arkistointikäyttöön ja tulostamalla samalla versiot työmaan käyttöön, korostuvat puolestaan tuotannon automaatiot ja raportointiominaisuudet.

Seri-Decon Myllyniemen mukaan digitoidut aineistot voivat parhaimmillaan automaattisesti siirtyä jakelukansioiden kautta arkistointiin. Skannattu aineisto voidaan myös ohjelmointikäskyjen avulla lähettää suoraan työjonoon ensimmäisenä vapautuvalle, projektiin sopivalle tulostimelle (mm. väritekniikan ja materiaalin osalta), josta se etenee oikeanlaisen taiton ja seläkkeiden lisäämisen jälkeen odottamaan toimitusta työmaalle. Lisäksi tuotanto-ohjelmistot tarjoavat monipuolisesti raportointityökaluja mm. digitointituotannon tehokkuuden seuraamiseksi.

Tiedon jakelu, arkistointi ja säilytys


Digitointi ja tekniikan kehittyminen luovat uusia mahdollisuuksia tiedon tallentamiseen, hallintaa ja jakamiseen.

Rakennusalalla tuotetaan, välitetään ja arkistoidaan paljon sähköistä ja printtitietoa hyvin tarkasti määriteltyjen aikataulujen puitteissa. Tiedon hallinnassa oleellisina työkaluina toimivat nykyisin projektikohtaiset tietopankit kuten selainpohjainen SokoPro. Granon mukaan sen avulla voidaan tehokkaammin hallita niin projektisuunnitelmia, tarjouksia, sopimuksia kuin työmaapäiväkirjoja ja turvallisuusraportteja. Lisäksi viimeisimmät suunnitelmaversiot saadaan nopeasti lähetettyä haluttuun painotaloon tulostettavaksi ja sitä kautta työmaalle. Järjestelmän uusin työkalu on juuri lanseerattu työmaakameratoiminto. Minuutin välein still frame kuvia projektipankin käyttöön lähettävä kamera auttaa työn etenemisen seurannassa ja projektin raportoinnissa havainnollisin lisätyökaluin.

Aineiston muuttuessa pelkästään sähköiseen muotoon korostuu arkistoinnin varmuus ja turvallisuus. Pitkäaikaisesti säilytettävän digitaalisen aineiston määrän kasvua ennakoiden Mikkeliin on aloitettu rakentaa tietoturvallista pitkäaikaisarkistoa. Myös Analogia Finlandin Markku Rajama haluaa 35 vuoden kokemuksen rintaäänellä muistuttaa kaupallisen ja yksityisen digiaineiston omistajia varmistamaan arkistojensa todellisen turvallisuuden.

Tilaa vievät mappirivit eivät kuitenkaan edes pääse digitointivaiheeseen, ellei niitä ensin ole läpikäyty ja aineistokohtaisesti määritelty jatkotoimenpiteitä. Granlundin Markku Huupposen mukaan tämä oli myös heidän vanhojen arkistojen digitoinnin yhteydessä työläs, mutta erittäin oleellinen vaihe.

Tieto on yrityksen sydän - tuhoutunutta dataa ei saada takaisin.

LähteetGrano / Digitointi- ja arkistointipalvelu: 
Grano on digi- ja printtipalvelujen markkinajohtaja Suomessa. Yritys toimii 25 paikkakunnalla. Suomessa ja Virossa toimiva Grano työllistää noin 850 ihmistä ja sen liikevaihto tulevalla tilikaudella on yrityksen tiedotteen mukaan lähes 100 miljoonaa euroa.

Analogia Finland: 
Mikrokuvaukseen ja digitointipalveluihin erikoistuneen yrityksen työntekijöillä on kokemusta kulttuuriperinnöllisten asiakirjojen mikrokuvaamisesta yli 35 vuoden ajalta. Yritys työllistää noin 10 henkilöä ja sen toimitilat sijaitsevat Espoossa.

Insinööritoimisto Granlund:
Granlund on talotekniikkasuunnittelun sekä kiinteistö-, energia- ja ympäristöasioiden konsultoinnin sekä ohjelmistojen asiantuntijakonserni. Vuonna 1960 perustetun suunnitteluyrityksen palveluksessa työskentelee yli 700 asiantuntijaa organisaation 19 eri toimipisteessä. Pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

Haluatko lisätietoa?


Tutustu skannereihin ja teknisiin tulostimiin Sd-verkkokaupassa tai soita Seri-Decon asiakaspalveluun puh. 010 841 8080.
Miia Mustonen
Markkinointiviestintäpäällikkö
Seri-Deco OySeri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja digitointiin, kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon. Palveluksessamme työskentelevät 42 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja Suomen varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa


keskiviikko 16. marraskuuta 2016

Vanhojen arkistopapereiden digitointi – osa 1

Kirjoittaja: Miia Mustonen, Seri-Deco OyTeollisen valmistusyrityksen tuottamat mallinnusvedokset, insinööritoimiston rakennuspiirrokset tai julkisen tahon tuottamat infrastruktuuriset suunnitelmat ja kartat ovat organisaatiolle tärkeää omaisuutta. Näin ollen tietojen suunnitelmallinen arkistointi on välttämätön ja tärkeä toimi kiireisen arjen keskellä.

Vanhoista mappiarkistoista halutaan kuitenkin vähitellen eroon tilan puutteen vuoksi. Toisaalta osa tiedoista tarvitaan aktiiviseen ja monimuotoisempaan käyttöön.

Miten siis siirtää luotettavasti ja turvallisesti kallisarvoiset tiedot käytännölliseen ja kustannustehokkaaseen tallennusmuotoon tulevienkin sukupolvien käyttöön?

Aiheeseen osuva taulu Analogia Finlandin tiloissa.


Mikrokuvauksella edelleen paikkansa


Suurin osa julkisista ja kaupallisten toimijoiden arkistoista ovat edelleen analogisessa eli paperimuodossa. Se miten näistä mappiriveistä päästää eroon ja mihin muotoon vanha tieto kannattaa siirtää, riippuu täysin aineiston jatkokäyttötarpeesta. Ratkaiseva kysymys kuuluukin: onkin tieto passiivista vai aktiivista.

Passiivista tietoa ei tarvita aktiivisesti arkikäytössä. Silloin suuri määrä tietoa voidaan puristaa pitkäaikaiseen arkistointiin sopivalle mikrofilmille tai monikäyttöiseen digitaaliseen muotoon, jolloin tiedon löydettävyys ja jatkohyödyntäminen ovat helpompaa.

Analogia Finland: Mikrofilmin valmistus 

Julkisen sektorin organisaatiota ja kulttuuriperinnöllisten aineistojen mikrokuvausta ja digitointia velvoittaa Suomen Arkistolaitoksen laatimat laatukriteerit, jonka mukaan vielä toistaiseksi ainoat viralliset pitkäaikaisten ja pysyväistietojen tallennusmuodot ovat paperi ja mikrofilmi.

Mikrokuvaus on pitkäaikaiseen säilytykseen tarkoitettujen suurten tietomäärien tiivis ja kestävä tallennusmuoto. Tässä analogisessa tallennusmuodossa mustavalkoinen mikrokuva tuotetaan joko kuvaamalla analogisella mikrofilmikameralla tai suoraan tiedostosta. Rullana tai filmikorttina arkistoitavan mikrokuvan taataan säilyvän jopa satoja vuosia, jonka jälkeenkin kuvan luvataan vastaavan alkuperäisaineistoa terävyydeltään ilman vääristymiä ja oikeassa mittakaavasuhteessa.

Analogia Finland: Jokainen kuva tarkastetaan käsin
Tämä perinteinen tallennusmuoto on edelleenkin käytössä oleva tallennusmedia digitaalisuuden vallankumouksesta huolimatta.  ’Jotta varmistetaan kulttuuriperinnöllisistä kohteista CAD-ohjelmistolla tuotettujen piirrosten (ns. syntysähköisten aineistojen) säilyvyys tulevien sukupolvien käyttöön, mikrokuvaus on paperitulosteen lisäksi ainoa standardoitu tapa tallentaa tiiviisti ja mittasuhteiltaan oikeaa ja tarkkaa tietoa’, kertoo Analogia Finlandin kehitysjohtaja Markku Rajama. ’Yhdelle filmille voidaan tallentaa jopa 3500 pienoismikrokuvaa. Näin ollen filmikortit vievät huomattavasti vähemmän arkistointitilaa paperimappeihin verrattuna.

Kun mikrofilmin tietoa tarvitaan jälleen vektoroitavaksi tai CAD-ohjelmiin suunnittelukorjauksia varten, auttavat kopiolaitokset ja digitaaliset ammattilaiset muuttamaan filmin kuvat jälleen digitaaliseen, alkuperäistä vastaavaan muotoon mikrofilmiskannerin avulla’, Rajama havainnollistaa.


Aktiivisen tiedon digitointi vasta alkuvaiheissa


’Kun paperilla oleva tieto on aktiivisessa käytössä eli sen tietoja tarvitaan viikoittain tai jopa päivittäin, paperiarkiston digitointi on oikea vaihtoehto’, kertoo Markku Rajama Analogia Finlandista.

Paperiaineistoja muutetaankin jatkuvalla syötöllä digitaaliseen muotoon, jotta suuri määrä tietoa on helpommin löydettävissä ja yhdistettävissä sekä aktiivisesti käytettävissä erilaisia käyttötarpeita varten. Yhteiskunnallisten asiakirjojen, taulujen ja julkaisujen lisäksi digitaaliseen muotoon siirretään niin vanhaa kuin uutta tutkimustietoa, kirjoja, pöytäkirjoja, sopimuksia, vuosikertomuksia, käsikirjoituksia, teknisiä kuvia ja karttoja. Myös liikkuvaa kuvaa ja äänitteitä digitoidaan tiiviimpään, helpommin löydettävään arkistointimuotoon.

Grano Espoo: Kulttuuriperinnöllisten julkaisujen skannausta

Digitointiyritykset odottavat vuodenvaihteessa julkaistavaa lakimuutosta. Sen odotetaan sisältävän virallisen kannanoton sähköiseen aineistoon ja sen asemaan virallisena tallennusmuotona paperin ja mikrofilmin rinnalla. Mikäli digitaalinen aineisto hyväksytään viralliseksi tallennusmuodoksi, korkealaatuisen aineistodigitoinnin ja metatietojen keräämisen jälkeen myös julkisella sektorilla paperiarkistointi vähenee oleellisesti.


Digitointi käyttötarpeen mukaan


’Ennen digitointia on tärkeää hahmottaa, miten tätä työstettävää aineistoa käytetään jatkossa ja mikä on tarvittava hakutarkkuus’, korostaa Granon digitointi- ja arkistointipalvelujen projektipäällikkö Santtu Pelli.

Passiivisen tiedon kohdalla Pellin mukaan usein riittää, että skannattu tieto tallennetaan korkealaatuisena, skaalattavana tiedostona ns. mappien kylkitarrojen mukaisin aihepiirein löydettäväksi.

Julkisen sektorin organisaatiolle tuotetaan lähes poikkeuksetta arkistoitavaksi vektoroitava, pakkaamaton TIFF. Kaupalliset organisaatiot suosivat Granon mukaan enemmän monikäyttöistä PDF/A-muotoa sekä kevyempäänkin ympäristöön soveltuvia jpg-kuvia. ’Yleisesti käytetty PDF/A -tallennusmuotona ei ole kuitenkaan vielä saavuttanut standardointia vaativia kriteereitä, joten siinä on vielä kehitettävää, jotta tiedoston muuttumattomuus voidaan taata eri ympäristöissä’ Santtu Pelli kertoo.


Väripiirrokset ja sitä myötä väridigitoinnit lisääntyvät koko ajan. Voidaanhan väreillä parantaa silmäiltävyyttä erityisesti monimutkaisissa piirroksissa. Sekä skannereiden että värillisten tulostimien nopeuden ja tuotantolaadun kehittyminen ovat osaltaan myös vaikuttaneet värien hyödyntämiseen. Lisäksi suurikokoiset tiedostot hallitseminen on nykyisin helpompaa eikä tallennuskustannukset ole enää rajoite tiedostojen käytössä.

Värillinen kuva sisältää eniten dataa ja onkin siksi paras muoto muokattavuuden näkökulmasta. Suosituin formaatti on silti harmaasävykuva (8bit), joka sisältää riittävästi tietoa myös jatkojalostusta varten. Digitoijat eivät suosittele mustavalkokuvaa (1bit), sillä siinä kuvasta häviää usein liikaa kriittistä tietoa.

Mikäli vanhaa tietoa tarvitaan aktiivisesti ja siihen kohdistuu jatkossakin erilaisia hakuja, skannatuista tiedostoista voidaan etsiä OCR- tekstintunnistusohjelman  (Optical Character Regognition) avulla yksilöllisesti muuttuvia tietoja. OCR:n tunnistamaa dataa tallennetaan sitten aineiston metatietoihin, jonka avulla tiedon etsiminen ja linkittyminen toisiin tietoihin tehostuu oleellisesti. ’Tiedoston nimeäminen ja oikeanlaisen metatietojen rakentaminen ovatkin tiedonhaun kannalta ratkaisevin ja samalla työläin vaihe’, kertoo Santtu Pelli Granosta.


Miten valmistella aineistoa digitointia varten? Mitä asioita huomioida tuotannossa? Näistä teemoista lisää blogin toisessa osassa, joka julkaistaan 12.12.2016.

LähteetGrano / Digitointi- ja arkistointipalvelu: 
Grano on digi- ja printtipalvelujen markkinajohtaja Suomessa. Yritys toimii 25 paikkakunnalla. Suomessa ja Virossa toimiva Grano työllistää noin 850 ihmistä ja sen liikevaihto tulevalla tilikaudella on yrityksen tiedotteen mukaan lähes 100 miljoonaa euroa.

Analogia Finland: 
Digitointipalveluihin ja mikrokuvaukseen erikoistuneen yrityksen työntekijöillä on kokemusta sekä teknisten piirrosten että kulttuuriperinnöllisten asiakirjojen digitoinnista ja mikrokuvaamisesta yli 35 vuoden ajalta. Yritys työllistää noin 10 erikoisammattihenkilöä ja sen toimitilat sijaitsevat Espoossa.

Insinööritoimisto Granlund:
Granlund on talotekniikkasuunnittelun sekä kiinteistö-, energia- ja ympäristöasioiden konsultoinnin sekä ohjelmistojen asiantuntijakonserni. Vuonna 1960 perustetun suunnitteluyrityksen palveluksessa työskentelee yli 700 asiantuntijaa organisaation 19 eri toimipisteessä. Pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

Haluatko lisätietoa?


Tutustu skannereihin ja teknisiin tulostimiin Sd-verkkokaupassa tai soita Seri-Decon asiakaspalveluun puh. 010 841 8080.
Miia Mustonen
Markkinointiviestintäpäällikkö
Seri-Deco OySeri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja digitointiin, kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon. Palveluksessamme työskentelevät 42 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja Suomen varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa


tiistai 1. marraskuuta 2016

Mikä on FESPA Finland?

Kirjoittaja: Minna Petterson, Fespa Finland Ry

 

Erilaisten painamiseen ja digitaaliseen tulostamiseen liittyvien mahdollisuuksien ja eri teknologioiden tarjonta on runsaampaa kuin koskaan. Oleellisen tiedon, osaajien ja koulutuksen merkitys on ratkaisevassa roolissa yritysten menestymiselle.

FESPA Finland on kotimaisten erikoisosaajien yhdistys, joka hyödyntää kansainvälistä verkostoa ja kattojärjestömme FESPAn resursseja, tapahtumia ja kontakteja.
Fespa Finland edustaa Suomessa maailmanlaajuista FESPAa, joka on voittoa tavoittelematon Fespan 37 eri maan jäsenyhdistyksen keskusjärjestö.

FESPA Finland perustettiin vuonna 1976 seri- ja erikoispainamisen alan tietoutta ja koulutusta jakamaan. Olemme alusta asti olleet mukana FESPAssa ja vuonna 2013 vahvistimme tätä yhteistyötä muuttamalla nimemme Suomen Seri- ja Erikoispainojen liitosta Fespa Finlandiksi.

Fespa Finlandin toiminnan kulmakivenä on alaa edistävän tiedon jakaminen sekä osaajien yhdistäminen. Haluamme vaikuttaa saatavilla olevaan ammatilliseen koulutukseen, järjestää täsmäkoulutuksia ja kehittää toimialan osaamista vastaamaan nykypäivän haasteisiin. Pyrimme myös elämään ympäristöä arvostaen, jotta voimme vaikuttaa myös seuraavien sukupolvien elämään.

Mikä on Fespa Profit For Purpose -ohjelma?


Profit for Purpose –ohjelma on FESPAn keskiössä. Käytännössä tämä on kansainvälinen jälleeninvestointiohjelma, joka sijoittaa FESPAN kansainvälisten tapahtumien tuottoja mm. eri maiden FESPA-tapahtumien ja materiaaleihin.

Kun FESPA perustettiin yli 50-vuotta sitten, niin tarkoituksena oli jakaa tietoa ja ideoita maailmanlaajuisesti siten, että painoalalla toimivat yritykset olisivat voittoa tuottavia ja tulevaisuuteen katsovia. Tämä on edelleenkin FESPAn ydinajatus.

Nykyisin, kiitos FESPAn jatkuvasti laajentuvan tapahtumaorganisaation menestyksen, voimme kertoa tuottavamme voittoa, jota sijoitetaan erikoispainoyhteisön hyväksi ympäri maailman.

FESPAlla ei ole osakkeenomistajia – sen toimintaa ohjaavat painoalan yrittäjät, jotka tekevät työtään alan hyväksi. Edunsaajina ovat tuhannet FESPAn painoalan jäsenyritykset, jotka ovat maailmanlaajuinen yhteisömme. He saavat FESPA osinkonsa mm. tietona, oivalluksina, ideoina sekä mahdollisuuksina tavata muita alan toimijoita. Tämä kaikki edesauttaa alaa kehittymään ja kukoistamaan nykypäivän alati kiihtyvässä työympäristössä.

Profit for Purpose –filosofia näkyy kaikissa yhdistyksen jäsenmaissaVuodesta 2005 Profit for Purpose –ohjelma on sijoittanut 3,5 miljoonaa euroa takaisin erikoispainoalalle. Sijoitus keskittyy neljään pääosa-alueeseen:

 1. JAKAA TIETOA – tiedon jakaminen ja markkinatutkimus auttavat alan yrityksiä suunnittelemaan, parantamaan omaa osaamistaan sekä menestymään.
 2. YHDISTÄÄ – tapahtumien järjestäminen, joissa alan toimijat tapaavat toisiaan ja kaikki hyötyvät.
 3. INSPIROI – parhaiden käytäntöjen monistaminen ja seuraavan sukupolven kannustaminen mukaan printin ihmeelliseen maailmaan.
 4. RAKENTAA – painoalan sekä siinä toimivien yritysten kehittyminen ja kasvumahdollisuuksien turvaaminen.

FESPAn jälleeninvestoinnit kanavoidaan kahdella tavalla. Osa tuotoista käytetään siihen, että FESPA kehittää tuotteita ja palveluita, joista on hyötyä maailmanlaajuisesti tai mitä kaikki 37 FESPAn jäsenyhdistystä voivat hyödyntää omissa maissaan. Monet näistä tuotteista ovat saatavilla kaikille painajille, mutta osa on vain jäsenille, jotka kuuluvat oman maansa yhdistykseen. Vain kuulumalla FESPA Finlandiin pääsee painoalan yrittäjä todella osalliseksi kaikista FESPAn tarjoamista eduista.

Suurin osa Profit for Purpose –ohjelman rahoituksesta kanavoituu paikallisten yhdistysten avulla, joita on siis 37:ssä maassa. Eri yhdistykset voivat hakea rahoitusta omalle projektilleen projektikomiteasta. Projektin on täytettävä FESPAn asettamat kriteerit ja se arvioidaan em. komiteassa, johon kuuluu 2 FESPAn hallituksen jäsentä sekä 4 yhdistyksien edustajaa. Komiteaa johtaa Sean Holt, FESPAn General Secretary.

Jos olet kiinnostunut saamaan lisätietoa FESPAn tekemästä työstä tai sinulla on lisäkysymyksiä Profit for Purpose –ohjelmasta, niin ota ihmeessä yhteyttä esimerkiksi sähköpostilla sean.holt@fespa.com


FESPA jakaa tietoa


FESPA NEWS –LEHTI    

Lehti ilmestyy jäsenille 4 kertaa vuodessa. Lehden tarkoitus on jakaa ajankohtaista tietoa, uutisia, näkemyksiä ja kokemuksia sekä olla ajan hermolla uusista kehityssuunnista ja tuotekehityksestä.  Fespan uutiset, tekniset artikkelit ja ajankohtaiset asiat pitävät oman osaamisen ja tiedot menossa mukana.

FESPAN TEKNISET OPPAAT 

Eri osa-alueet kattavien oppaiden julkaiseminen aloitettiin vuonna 2015 ja se jatkuu yhä. Oppaat ovat englannin kielisiä. Salasanan näihin oppaisiin saat pyytämällä info@fespa.fi

PLANET FRIENDLY –OPPAAT MINIVERSIOINA

Planet Friendly on julkaistu uudelleen jaettuna johdanto-oppaaseen sekä 10:een eri osa-aluetta käsittävään oppaaseen. Nämä oppaat ovat ilmaisia FESPAn jäsenille. Oppaat ovat englanninkielisiä ja tarkoituksenaan ympäristöä säästäen kohdentua eri osa-alueille vielä jaettuna joko seri- tai digitaalipainajille. Näin niistä on helppo hakea juuri itselleen soveltuvaa tietoa. Salasanan näihin oppaisiin saat pyytämällä info@fespa.fi


FESPA yhdistää


SERIPAINAMISEN AMMATTIKURSSI

Fespa Finland on ostanut oikeudet seripainamisen ammattikurssi –aineistoon ja kääntänyt materiaalin sinun käyttöösi. Tämä tuhti paketti on jäsenille vain 275 €. Tilaa omasi: info@fespa.fi

FESPA-MESSUT & TAPAHTUMAT

Messuja on useita vuodessa eri puolilla maailmaa. Seuraavaksi FESPA Finlandin jäsenille tarjoutuu mahdollisuus lähteä kokemaan FESPA Asia –messut helmikuussa 2017. Lisäksi järjestämme perinteisen messumatkan Hampuriin 10.-12.5.2017.

FESPA VIP-OHJELMA

Ohjelma on FESPAn jäsenille tarjottu palvelu, johon sisältyy nopeampi sisäänkäynti messuille sekä juoma- ja ruokatarjoilu FESPAn ständillä. Palveluun lisätään osa-alueita mahdollisuuksien mukaan koko ajan. Verkostomme kotimaassa ja kansainvälisesti on huikea mahdollisuus tietoa, osaajia ja tekijöitä.

FESPA inspiroi


FESPA SENSATIONS

on painajien, painopalvelujen ostajien sekä suunnittelijoiden käyttöön tarkoitettu inspiraation lähde, joka havainnollistaa erikoispainamisen eri mahdollisuuksia loppuasiakkaalle. FESPA Finlandin jäsenenä saat tämän kirjan alennettuun hintaan 75€. Lisätietoa: www.fespasensations.com

FESPA-AWARDS

Vuosittainen painoalan kilpailu, joka ei jätä ketään kylmäksi. Vain osallistumalla voit voittaa ja saada osaksesi mainetta ja kunniaa. Kilpailussa hyvin pärjänneet ovat perinteisesti myös kasvattaneet liiketoimintaansa. Älä jätä tätä tilaisuutta käyttämättä!FESPA rakentaa


FESPA – PRINT CENSUS

FESPAn kyselytutkimuksen avulla saamme käyttöömme arvokasta jäsenneltyä markkinatietoa painoalasta Suomen, Euroopan ja maailman mittakaavoissa. Tämä edellyttää vain kyselyyn vastaamista!


FESPA aktiviteetteja tulossa...


 • Värinkäsittelyn työpaja
 • Uusia teknisiä oppaita
 • Uusi Print Census –kysely
 • Lisää FESPA VIP-etuja FESPA Hampuri –messuille 2017
 • ja paljon muuta....

Lisätietoa 


www.fespa.fi        info@fespa.fi          Fespa 2017 messut


Minna Pettersson
Toiminnanjohtaja
Fespa Finland Ry

maanantai 3. lokakuuta 2016

Vinkkejä tulostus- ja somistuslevyjen käsittelyyn

Kirjoittaja: Miia Mustonen, Seri-Deco Oy

3A Composites on kansainvälisesti tunnettu mm. korkealaatuisten KAPA vaahtomuovilevyjen, FOREX muovilevyjen ja Dilite alumiinikomposiittilevyjen valmistaja.

Levyistä toteutetaan mm. lopputuotteita mainontaan, opastamiseen ja sisustamiseen sekä niitä käytetään tuotepresentaatioissa, askartelu- ja suunnittelutehtävissä. Lisäksi levyistä voidaan tuottaa arkkitehtuurisia pienoismalleja.

Jotta levyistä saadaan toteutettua paras mahdollinen lopputuote, haluamme jakaa muutamia vinkkejä levyn valintaan, varastointiin, käsittelyyn ja tulostamiseen.

Valitse projektiin soveltuva levy


Projektiin sopivan levyn valintaan vaikuttavat mm. levyn käyttötapa ja käyttökohde, kiinnitysmenetelmä ja käyttöaika. On tärkeää tietää mm.


Vaahtomuovitäytteiset KAPA-levyt on tarkoitettu pääosin sisäkäyttöön ja niistä tuotetaan mm. upeita mainospintoja, kuvatauluja, opasteita, näyttelyseiniä, erilaisia displayratkaisuja ja muotoon leikattuja figuureja. Tuoteperheestä löytyy lyhytaikaiseen ulkokäyttöön soveltuvia levyjä (KAPA Premium ja KAPA Tech). Pitkäaikaiseen ulkokäyttöön sekä kosteisiin tai kylmiin tiloihin soveltuvat kuitenkin parhaiten mm. alumiinikomposiittilevyt sekä muovilevyt.

Tulostus- ja somistuslevyjen pintaa voidaan työstää eri tavoin:  tulostaa, silkkipainaa tai maalata. Tuotteen päälle voidaan liimata tarramerkintöjä tai vaikka pohjustaa kokonaan kuviotapetilla.

Levyjä voidaan viimeistellä leikkaamalla, sahaamalla, poraamalla ja jyrsimällä. Levyjä voidaan leikata puhtaaksi käsin veitsen ja metallisen turvaviivaimen avulla. Manuaalisilla KeenCut Evolution tai KeenCut Steeltrak -leikkureilla tai erilaisilla levygiljotiineilla saadaan toteutettua näppärästi halutun kokoisia levypaloja.

Levyjen muotoon leikkaaminen onnistuu parhaiten koneellisesti. Tasoleikkuri leikkaa levyt nopeasti ja tarkasti haluttuun muotoon tai työstää tarvittavat taitosreunat. Paksujen muovilevyjen kohdalla tarvitaan tasoleikkurin erillistä jyrsintyökalua. Lisäksi laserilla voidaan työstää Dispa kartonkilevyä akryyli- ja metallilevyjen lisäksi.

Levyjen kiinnittämiseen voidaan käyttää mm. S-ripustuskoukkuja, saranallisia kapakoukkuja / tauluripustimia, 2-puoleista teippiä tai velcronauhateippiä. Levy voidaan laittaa pystyyn tukevilla metallijaloilla. Lisäksi reunat voidaan reunustaa muovilistalla siistin lopputuloksen saamiseksi.

Tarkempiin levykohtaisiin työstö- ja asennusohjeisiin voit tutustua valmistajan sivuilla.

Varastointi ja pakkaaminen


Säilytä levyjä aina täysin vaakatasossa yhtenäisellä, tasaisella ja kovalla pinnalla. Vältä olosuhteiden vaihtelua, sillä voimakkaat lämpö- ja kosteusmuutokset voivat aiheuttaa levyjen taipumista. Ihanteellinen varastointiympäristö onkin kuiva ja tasainen noin 20°C lämpötila.

Alumiinikomposiittilevyjen osalta valmistaja suosittelee säilytystä kuivassa, tasaisessa lämmössä vesisateelta suojattuna. Ennen käyttöönottoa siirrä levyt lämpimämpään noin 20 °C varastotilaan.

FOREX -levyjä ei tulisi säilyttää ulkona suorassa auringonvalossa, sillä säteily voi aiheuttaa muutoksia tuotteen pintaan. Levy myös elää lämpötilavaihtelujen mukaan. Tämä lämpölaajentuminen tuleekin huomioida myös lopputuotteiden kiinnittämisessä. Tuotekohtaiset tekniset tiedot löydät Sd-verkkokaupasta tuotteen alta.

Varastoidessasi levyjä muista poistaa aina tuotteiden pakkauskiristysnauhat. Älä koskaan lisää myöskään mitään painavaa pakkauksen päälle, etteivät levyt vaurioituisi.

Levyjen käsittely


Käsitellessäsi tulostuslevyjä käytä aina valkoisia, puhtaita puuvillahanskoja. Paljaista sormista irtoaa ihorasvaa ja nämä tahrat paljastuvat usein ikävästi vasta tulostamisen jälkeen. Vältä laskemasta levyä maahan tai pölyisen maton päälle. Levy voi nimittäin imeä itseensä hetkessä kaiken kosketuspinnan irtopölyn levypinnan staattisen varauksen vuoksi. Vältä muutoinkin ylimääräistä likaa ja pölyä tuotteita käsiteltäessä.

Avatessasi levylaatikkoa leikkaa paketti varovaisesti auki veitsen kevyellä painolla ja pelkästään pahvilaatikkoon merkittyä katkoviivaa myöten. Näin vältyt vahingoittamatta päällimmäisiä levyjä.

Valmistaja suosittelee nostamaan levyt laatikosta tuote kerrallaan. Nosta ja kuljeta levyä aina tukevasti kahdesta reunasta kiinni pitäen. Älä koskaan nosta pelkästään yhdestä reunasta tai muutoin huolimattomasti, jotta levyn reuna ei murru tai tuote pääse putoamaan käsistäsi. Vältä levyjen kolhimista myös kaikissa tilanteissa.

Painavien alumiinikomposiittilevyjen siirtelyyn tarvitaan kaksi henkilöä. Levy tulee nostaa pitämällä kaikista neljästä reunasta tukevasti kiinni. Kanna levy aina pystyasennossa.

Valmistelu tuotantoa varten


Ennen kuin aloitat levyn tulostamisen tai pohjustamisen, on tärkeää antaa levyn sopeutua tuotantoympäristöönsä noin vuorokauden ajan. Liian suuri lämpö- tai kosteusero materiaalin ja ympäristön välillä vaikuttaa tuotantolaatuun.

Sama sopeuttamisohje pätee kaikkiin tulostusmateriaaleihin.

Mikäli levyn pinnassa on suojamuovi, poista se hitaasti yhdellä vedolla. Näin vältyt aiheuttamasta ylimääräistä staattista sähköä.

Varmista levypinnan puhtaus ennen tulostamista tai pohjustamista. Irtopölyn saat puhallettua helposti tuotteen pinnasta ionisoidulla ilmapuhaltimella.

Mikäli muovi- tai alumiinikomposiittilevyn pintaan on ilmaantunut likatahroja, kokeile puhdistaa tahra puhtaalla, nukkaamattomalla puhdistusliinalla - tarvittaessa kostealla liinalla. Ennen kuin käytät puhdistusaineista, tutustu valmistajan ohjeisiin tai ota yhteyttä maahantuojaan.

Vinkkejä tuotantoon


Tulostin tulisi huoltaa valmistajan ohjeistusten mukaisesti ja määritellyssä aikataulussa. Muun muassa UV-tulostimien lamppujen lasiset suojat tulisi puhdistaa säännöllisesti ja tehottomat lamput vaihtaa. Levyjen valmistaja suosittelee käyttämään tulostimien alkuperäisvärejä ja valmistajan hyväksymiä UV-lamppuja.

Muista kalibroida tulostin 2-3 kertaa vuodessa ja aina tulostuspäiden vaihdon jälkeen. Vain näin saat tuotettua yhtä korkealaatuista laatua (väritoisto, tarkkuus ja tasalaatuisuus) ajankohdasta, tulostuspäiden kunnosta, materiaalierästä, materiaalin varastointiajan pituudesta ja ilmankosteustasosta riippumatta. Myös materiaalikohtaiset ICC-profiilit tulisi huoltaa. Yhdellä profiililla on täysin mahdotonta tavoitella samanlaista laatua vuodesta toiseen.

Muista pitää myös APPE-RIP ohjelmasi ajan tasalla.  Oikeanlaisilla ja päivitetyillä asetuksilla tulostin käyttää samaan työhön vähemmän väriä, jolloin tulostuskustannukset voivat laskea jopa 15-20%.  Mikäli haluat lisätietoa profilointityökaluista ja ohjelmistoista, ota yhteyttä Seri-Decon asiakaspalveluun puh. 010 841 8080 tai jätä yhteydenottopyyntö.

Tulostettaessa DIBOND Digital ja KAPAPlast -levyjä UV-tulostimissa voidaan valmistajan mukaan käyttää korkeaa UV-intensiteettiä värien nopean kuivumisen aikaansaamiseksi. Molemmat materiaalit voidaan käsitellä jopa 80°C lämpöasteissa. FOREX -levyjä tulostettaessa lämpö tulisi pitää puolestaan alhaisena. Lisäksi tuotantoympäristön kosteustaso tulisi olla ainakin 50%.

Muista huomioida myös UV-tulosteen kuivumisaika. Valmistajan mukaan värin pysyvyys levyn pinnalla voidaan luotettavasti todeta vasta 24-48 tunnin jälkeen tuotannosta (ristiviiltokoe DIN EN ISO 2409).

Tutustu levykohtaisiin tuotanto-ohjeisiin:

Haluatko lisätietoa?


Tutustu tuotteisiin Sd-verkkokaupassa tai soita Seri-Decon asiakaspalveluun puh. 010 841 8080.
Miia Mustonen
Markkinointiviestintäpäällikkö
Seri-Deco OySeri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon. Tuotevalikoima kattaa suurkuvatulostimet, leikkurit, tuotantolaserit, CNC-jyrsimet, laminaattorit, ohjelmistot, tuotantomateriaalit ja –levyt sekä display-tuotteet. Palveluksessamme työskentelevät 42 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja Suomen varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa

Sd-akatemia kattaa erilaisia alan käsityötaitoja ja erikoisosaamista kehittäviä ammattilaiskursseja. Kurssien tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet laadukkaiden ja yritykselle kannattavien asiakasprojektien toteuttamiseen sekä oman ammattitaidon myymiseen. Seri-Deco pyrkii alan kurssitoiminnan ja yrityksen aktiivisen viestinnän avulla parantamaan yleistä mielikuvaa graafisesta alasta mielenkiintoisena toimialana ja laadukkaiden palvelujen tarjoajana.

torstai 1. syyskuuta 2016

Tulostettavissa kankaissa merkittäviäkin laatueroja

Kirjoittajat: Miia Mustonen, Seri-Deco Oy ja Magdalena Hetmanska, Junkers & Müllers GmbHTulostettavia, yksilöllisiä kankaita käytetään yhä enemmän sisustamisessa, toimitilojen uudistamisessa, sisä- ja ulkomainonnassa sekä tapahtumissa. Kankaat ovat ekologinen ratkaisu, joka tuo tulosteeseen elävyyttä ja tilaan pehmeämpää tunnelmaa. Erikoistulostekankailla voidaan lisäksi vaikuttaa tilan akustiikkahaasteisiin.

Markkinoilla on saatavilla hyvin erilaisia tulostuskankaita - täysin luonnon puuvillasta ja polyesterista valmistettuja tai erilaisista sekoitekankaita. Tuotteiden kuderakenne, paksuus ja ominaisuudet vaihtelevat sekä tulostettavuudessa, käsiteltävyydessä ja kestävyydessä on eroja. Kun olet valitsemassa projektiisi sopivaa tuotetta, huomioi mm. seuraavat seikat kangasvaihtoehdoissa.

Tekstiilin kudontamenetelmällä on väliä. Woven kudottu kangas on vakaa ja pysyy hyvin suorassa, joten siitä toteutetaankin usein roikkoja ja verhoja. Päällystettyjen woven (kuten Mediatex) kankaiden reunat eivät purkaudu kylmäleikatessa - toisin kuin päällystämättömien tekstiilien reunat.

Warp knitted kankaat ovat puolestaan woven tekstiilejä joustavampia ja niiden reunat pysyvät helpommin siistinä.Warp kankaita käytetäänkin usein kehyksissä ja erilaisissa displaytelineissä.

Tulostuskankaiden suuret erot repeytymiskestävyydessä johtuvat juuri tekstiilin rakenteesta ja tulostusmateriaalin valmistustavasta.


JM Textiles laatutestaus: Mediatex kankaissa erittäin korkea repeytymiskestävyys

Tarkasta aina kankaan soveltuvuus eri väritekniikoille. Materiaalivalmistaja ja jälleenmyyjä ilmoittavat aina tuotteelle sopivat väritekniikat esim. liuotinpohjaiset tulostimet / vesipohjaiset + HP Latex tulostimet / UV-väritekniikka / sublimaatiotuotanto. Materiaali on kuitenkin testattava aina tulostinkohtaisesti ennen varsinaista tuotantoa.  

Kankaan soveltuvuus käyttökohteeseen: Tarkasta suositellaanko kangasta pelkästään sisätilasovelluksiin vai sopiiko se myös ulkokäyttöön. Tietysti myös tulostin ja sen käyttämä väri vaikuttavat oleellisesti UV-kestävyyteen ja sääolosuhteiden vaihtumiseen.


Mediatex tulostuskankaista julkisivupintojen uudistus


Sisätiloissa käytettävissä kankaissa voi myös olla vettä ja likaa hylkivä pinta, joka tuotetaan kankaaseen erikoispinnoitteen avulla. Näin asennettaessa tai käytössä ilmaantuneet likatahrat saadaan pyyhittyä helposti pois ja tuloste pysyy pitkään siistinä. Käsitelty kangas ei myöskään muuta muotoaan sisätilojen kosteus-ja lämpötilavaihteluissa.

Vettä hylkimätön kangas
Vettä hylkivä Mediatex kangas

Myös tulosteen jälkikäsittely määrittelee kankaan valintaa. Materiaalin teknisistä korteista selviää voidaanko tuote esimerkiksi kylmä-tai kuumaleikata.

Sisätilasovelluksia suunniteltaessa on hyvä tarkastaa aina kohteen paloturvallisuusvaatimukset. Euroopassa tulostusmateriaalit testataan joko M1- tai B1-standarditestin mukaisesti.

Yhä useampi kangasvalmistaja on nykyisin testannut omat tuotteensa myös OEKO-TEX standardien mukaan. Sertifioinnin saaneet materiaalit eivät siis sisällä ihmisen iholle tai ympäristölle haitallisia kemikaaleja ja ainesosia.

Ratkaisevaa kankaan valinnassa on myös tuotteelta vaadittavat ominaisuudet. Tuleeko kankaan läpäistä valoa vai estää se kokonaan (blockout). Kankaat myös diffusoivat valoa eri tavoin, jolloin pintaan kohdistettu valo leviää tasaisesti kankaalla. Tulosteen kuvan ja viestin tehoon voidaan vaikuttaa lisäksi valitsemalla kangas tietyllä pintastruktuurilla, hohteella tai kirkkaan valkoisena jne.


Mikäli tarvitset laadukasta joustavaa kangasta displaytelineisiin, vaihtoehtoja löytyy sublimaatiotuotannon lisäksi muillekin väritekniikoille. Mediatex tulostuskankaissa on korkea repeytymiskestävyys sekä niiden pinta on likaa ja vettä hylkivä. Näin ollen tuoteperheen joustavia kankaita voidaan käyttää kustannustehokkaasti eli useita kertoja uudelleen niin valokaapeissa kuin displaytelineissä.
 
Kankaita löytyy myös liimataustalla (pysyvä tai irrotettava), jolloin tuotetta voidaan käyttää sisustamisessa tai kaupallisessa merkityksessä helposti tapetin tavoin.

Rypistynyt+rikkoutunut kangasrakenne 'white cracking'
Rypistynyt kangas, ei rikkoutunut


Kankaan rypistymis- ja palautumiskyvyissä löytyy merkittäviä eroa. Rypistellessäsi eri kangasvaihtoehtoja huomaat eron. Toiset tuotteet suoristuvat välittömästi ja toiset hieman hitaammin. Jotkut kankaat jopa jättävät pysyviä rypistysjälkiä pintaansa (white cracking), eivätkä näin ollen enää suoristu kokonaan. Kangas rypistyy helposti jälkikäsittelyvaiheessa (ompelu, köysikujat, kehysten kiinnitys jne) varovaisestakin käsittelystä huolimatta. Näin ollen tämä ominaisuus voi olla joskus hyvinkin ratkaiseva seikka miltä lopputulos näyttää. 

Kankaiden tulostuslaatuun (värikirkkaus, läpivaluminen) vaikuttavat mm. miten tuote on valmistettu (tuotantotapa ja erilaiset pinnoitteet). Toisaalta itse tulostin, tulostuspäiden kunto ja tulostusprofiilit sekä materiaalin säilytys- ja käsittelytavat ovat oleellisia seikkoja laadukkaan tulostusjäljen saamiseksi. Materiaalirullaa ladattaessa laitteeseen on myös hyvä tarkastaa tuotteen oikea tulostuspuoli. 


Tarvitsetko apua sopivan tulostusmateriaalin valinnassa?
Ota yhteyttä Seri-Decon asiakaspalveluun puh. 010 841 8080. 


Junkers & Müller


JM Textilesin Mediatex® tulostuskankaat on kehitetty graafisen teollisuuden digitaalisen tuotannon tarpeisiin yhteistyössä alan tekijöiden kanssa. Tuotteiden kehittämisessä ja valmistuksessa punaisina lankoina ovat olleet esteettisyys, toiminnallisuus, laadukkuus ja kestävä kehitys. Lisäksi kaikki Saksassa valmistettavat tulostinkankaat ovat REACH asetusten ja Oekotex® 100 IV standardin mukaisia.
JM Textilesin Mediatex® tulostuskankaat lyhyesti:
 • Palosuojattuja
 • Öko-Tex standardin mukaisia
 • PVC-vapaita
 • Valikoima vesipohjaisille ja HP Latex -tulostimille sekä liuotiin-, ekoliuotin- ja UV-väritekniikoille sekä sublimaatiotuotantoon
 • Upea väritoisto vähäisellä värimäärällä
 • Loistavan tulostuslaadun takaa tuotteen monikerroksinen polymeeripinnoite
 • Rypistyessään kankaaseen ei jää valkoisia rypistysjälkiä
 • Kuuma tai kylmäleikattavissa ilman reunojen rispaantumista 
 • Kankaat pysyvät suorina, ei käyristy
 • Vedenkestäviä ja vettä hylkiviä kankaita
 • Likaa hylkiviä
 • Oikean tekstiilin tuntu
 • Erinomainen repeytymiskestävyys
 • Helposti käsiteltäviäMagdalena Hetmanska
Export Sales Manager
Junkers & Müllers GmbHHaluatko lisätietoa JM Textilesin Mediatex® kankaista? 
Ota yhteyttä Seri-Decon asiakaspalveluun puh. 010 841 8080.
Miia Mustonen
Markkinointiviestintäpäällikkö
Seri-Deco Oy
Seri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon. Tuotevalikoima kattaa suurkuvatulostimet, leikkurit, tuotantolaserit, CNC-jyrsimet, laminaattorit, ohjelmistot, tuotantomateriaalit ja –levyt sekä display-tuotteet. Palveluksessamme työskentelevät 42 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja Suomen varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa

Sd-akatemia kattaa erilaisia alan käsityötaitoja ja erikoisosaamista kehittäviä ammattilaiskursseja. Kurssien tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet laadukkaiden ja yritykselle kannattavien asiakasprojektien toteuttamiseen sekä oman ammattitaidon myymiseen. Seri-Deco pyrkii alan kurssitoiminnan ja yrityksen aktiivisen viestinnän avulla parantamaan yleistä mielikuvaa graafisesta alasta mielenkiintoisena toimialana ja laadukkaiden palvelujen tarjoajana.