maanantai 20. kesäkuuta 2016

Työnkulku on ollut kasvava trendiKirjoittaja: Juha Tarvainen/Seri-Deco Oy

Muutama vuosi sitten ennakoitiin, että suurkuvatuotannon seuraavaksi muutoksen kohteeksi värihallinnan jälkeen nousisi työnkulkua laadun ja ennakoitavuuden varmistaminen. Työnkulun malli pohjautuisi perinteisen graafisen teollisuuden työnkulkuun - suurkuvan ehdoilla.

Vuosina 2012-2014 ns. APPE-RIPit yleistyivät nopeasti suurkuvatuotannossa. Näihin tuotannollisiin RIP-ohjelmiin on lainattu joitakin työnkulkuohjelmista tuttuja ominaisuuksia. Lisäksi markkinoille on tullut enemmän suurkuvaan sopivia työnkulku- ja automaatiotuotteita. Edelleenkin työnkulkuratkaisut voivat ehkäistä tarpeettomia kuluja, joita syntyy, kun aikaa ja sitä kautta rahaa menetetään.

Varovaisenkin arvion mukaan yli 50% tuotantoon saapuvista tiedostoista sisältää virheitä tai puutteita vähintäänkin jälkikäsittelyn vaatimusten suhteen. Ratkaisevaa on asiakkaille tuotettujen tulostettujen neliömetrien määrä ja laatu. Ei niinkään se kuinka kauan tai vähän RIPpaukseen ja tulostamiseen on käytetty aikaa. Paitsi jos tulostimen mekaaninen tulostusvauhti on 100 m2/h tai enemmän.

Tuotannon laajuuden mukaan skaalautuvia RIP-ohjelmia ovat mm. ONYX ja Caldera. Näiden tyypillisin etu on vuosittain päivittyvillä Adobe CC-ohjelmistoilla tehtyjen PDF-tiedostojen tulostuminen luotettavammin mm. pehmeiden varjojen, läpinäkyvyyden ja muiden efektien osalta.

Esim. Calderan GrandRIP+ sisältää versiosta 10 alkaen 64-bitisen APPE-lisenssin (Adobe PDF Print Engine), joka nopeutti samalla työasemalla tehtävän PDF-tiedoston RIPauksen n. kaksi kertaa nopeammaksi kuin ennen päivitystä. APPE auttaa myös jonkin verran itse RIP-prosessin tehokkuudessa. Sama toiminnallisuus on myös ONYXin Thrive-tuotteissa.

Ajan tasalla pidetty Caldera käsittelee uusimpia PDF-tiedostoja mahdollisimman johdonmukaisesti. Samoin tekee ONYX Thrive, joka sisältää lisäksi Adobe Normalizerin. Adobe Normalizer kääntää automaattisesti EPS- ja PS-tiedostot PDF-formaattiin, jotta APPE voi käsitellä niitä samalla tavalla kuin PDF-tiedostoja. Pohjana tässä on Adobe Distiller -tuotteesta tuttu toiminnallisuus. Tavallista Distilleriä voikin hyödyntää Calderan sekä muiden RIP-ohjelmien edellä esimerkiksi automatisoidussa työnkulussa, mikäli tuotannossa on vielä tarvetta EPS- tai PS-tiedostojen käsittelyyn.

Adoben päivitettyä APPE-moottorin v2-sukupolvesta v3-sukupolveen Caldera ja ONYX  hyödynsivät muutoksen omissa ohjelmistoissaan (Caldera versiosta 10 ja ONYX versiosta 11 alkaen). Uusimpien ennakkotietojen perusteella v. 2013 syyskuussa julkaistu APPE v3:kin on siirtymässä jo kohti v4-sukupolvea. Ainakin Caldera aikoo pian hyödyntää sitä joka toinen vuosi julkaistavissa isoissa päivityksissään. Caldera julkaisi version 10 vuonna 2014, joten versio 11 on tulossa vuonna 2016.

Neljä vuotta myöhemmin


Toisin kuin vuonna 2012 ennakoitiin, sellaiset ratkaisut, jotka menevät pidemmälle kuin erilliset RIP-ohjelmat ja erilliset värihallinta- tai työnkulkuratkaisut, eivät olekaan yleistyneet samalla tavalla kuin APPE-RIPit. Näistä jäljellä on ainakin Four Pees PrintFactory, joka on investointina aivan eri luokassa kuin varsinaiset RIP-ohjelmat. Siinä on kuitenkin huomioitu tuotannon kaikki kolme osa-aluetta: RIP-prosessit, omavarainen värihallinta (ja mahdollinen värisynkronointi eri laitemerkkien välillä) sekä työnkulkuun liittyvät asiat. Näitä työnkululle tyypillisiä asioita suurkuvatuotannossa ovat viime hetken korjaukset aineistoa vaurioittamatta tai jälkikäsittelyn vaatimat asiat kuten purjerengasmerkit tai vaativat epäsäännölliset paneloinnit.

Samoja prosesseja voi nykyään hoitaa uusimmilla APPE-RIPeillä sekä osaltaan myös edullisilla PDF-Editoreilla kuten Enfocus PitStop Pro. Enfocuksen editori on edullisimmillaan kuukausipohjainen tilaus - samaan tapaan kuin Adobe Illustrator- tai Adobe CC-tilaus. Enfocuksen saa kuitenkin sertifioitujen tai virallisten jälleenmyyjien tukemana, toisin kuin Adoben tuotteet.

Värihallinnan harmonisointi ja suurkuvan optimaalinen harmaasävytasapaino taas onnistuvat pienin kustannuksin viimeisten parin vuoden aikana yleistyneen FOGRA PSD-konseptin avulla. Tämä konsepti on riippumaton käytetystä RIPistä, profiilinlaskentamodulista tai värijärjestelmästä.
Varsinaisissa työnkulkuohjelmissa valikoima vaihtelee tänäkin päivänä siis maksullisista lisäplugeista aina kokonaisiin tuotantojärjestelmiin. Perinteinen PDF-editoinnin osaaja Enfocus on saavuttanut omalle PitStop-tuotteelleen jo 15 toimintavuoden iän. (Enfocus on nykyisin X-Riten ja Pantone ohella Eskon omistama yritys). PitStopin nykyinen versio 13 näyttää taipuvan entistä paremmin suurkuvatuotannon vaatimuksiin. Siinä voi nimittäin käyttää myös tulevaa ISO-standardia, joka helpottaa tasoleikkurityökalujen ja -aineiston tarkistusta.

Jos pelkkä PDF-editointi ei riitä, Eskolla on Sign & Display -alalle suunnattu i-cut Suite, joka  palkittiin jo 5 vuotta sitten suurkuva-alan ansioistaan (InterTech). Käsittelen myöhemmin artikkelissa sekä perinteistä että uutta vaihtoehtoa i-Cut Suitelle.

ESKO suunnannäyttäjänä


Eskon i-cut Suite sisältää kaksi RIP-, tasotulostin- ja tasoleikkuririippumatonta modulia.

Ensiksi on i-cut Preflight-moduli, joka on toiminnaltaan helppokäyttöisempi kuin Adobe Acrobat Professional ja Enfocus PitStop -yhdistelmä. Se ei siis vaadi Acrobat-lisenssin omistamista ja on Illustrator-käyttäjille ehkä helpompi omaksua kuin PitStop. Lisäksi siinä on suurkuvatuotannossa tarvittavia työkaluja helposti saatavilla (muotoon leikkaus -linjan luominen ja editointi suoraan PDF:n sisään).

Jos on tottunut käyttämään PitStop-plugia aiemmin, siinä luodut parametrit voi siirtää sellaisenaan Preflightin käyttöön (PitStop Preflight Profiles jne). Toisaalta Pitstop on luonteva valinta niille, joilla Acrobat Professional DC on jo käytössä (tai esim. XI, jota vielä tuetaan). Lisäksi Pitstopin uudet ominaisuudet näyttävät siirtyvän luonnollisen viiveen kautta Preflightin puolelle tai vain osa niistä.

Toiseksi on i-cut Layout moduli, jolla voi tehdä asioita vektorigrafiikkaohjelmaa tai RIP-ohjelmaa helpommin sekä asioita, jotka ovat ko. ohjelmissa mahdottomia.

Yksi selkeä etu on ns. True Shape Nesting, jonka avulla voi sijoitella rullalle ja varsinkin levylle muotoon leikattavia epäsäännöllisen muotoisia töitä limittäin ja tiiviisti. RIP-ohjelmat eivät tähän pysty, jolloin seurauksena voi olla huomattava materiaalihävikki tietynmuotoisissa töissä.

Toinen etu on Graphics Preparation-modulin mahdollistama leikkauspolun tai bleedin muodostaminen sekä 2-puolisten levytulosteiden ja jäljelle jäävien levypalojen hallinta.

Yleisesti ottaen Layout-osio auttaa myös siinä, että RIP-ohjelmassa ei tarvita erikseen ostettavaa tasoleikkuritukea (joissakin RIP-ohjelmissa tätä tukea eri merkkisiin tasoleikkureihin ei ole edes olemassa tai se on rajoitettu). Layout osaa tuottaa ohjelmistoista riippumatta kaksi erillistä PDF-tiedostoa kaikille RIP-ohjelmille ja suunnilleen kaikille tasoleikkuriasemille. Tuotannollinen tulostus-PDF sisältää grafiikan ja kameramerkit. Tuotannollinen leikkaus-PDF sisältää leikkauspolut (+nuuttauspolut ja muille mahdollisille työkaluille tarvittavat polut) sekä kameramerkit.

Layout-ohjelmaan saa lisävarusteena Structural Design-modulin (3D), jolla voi tehdä pakkausalan standardien mukaisia paketteja ja myymälätelineitä. 3D-modulin käytössä ei tarvita pakkausohjelmiston vaatimaa opiskelua, sillä pakettien teko moduulin avulla on yhtä helppoa kuin RIP-ohjelman perustoimintojen käyttäminen.

Ensiksi Layoutissa valitaan pakettityyppi Eskon 3D-kirjaston avulla ja syötetään moduuliin pakettityypin leveys, korkeus ja syvyys. Pakettitiedosto tallentuu standardiin pakettiformaattiin. Sitten voidaankin aloittaa välittömästi asettelu ja aloittaa grafiikan sijoittelu paketin oikeille kohdille. Mikäli on tarvetta laajemmalle toiminnallisuudelle, Esko tarjoaa kattavan valikoiman pakkausalan tuotteita, Adobe Illustrator -lisäplugeista aina varsinaisiin pakkaussuunnitteluohjelmiin.

Jollei suurkuvayrittäjällä ei ole varsinaisia pakkausalan tuotantotarpeita, yrityksen käyttöön saattaa riittää tänä vuonna julkaistu SAin DisplayGenie, jolla voi tehdä omalle tasotulostimelle ja -leikkurille sopivia pieniä sarjoja pakkauksia tai myymälätelineitä.

Kolmen kauppa


Aiemmin puoliautomaattisten suurkuva-alan ohjelmien markkinoilla ovat vaikuttaneet lähinnä ESKO i-cut -tuoteperheellä ja Zünd Prepare it! -tuoteperheellä. Viimeisen vuoden aikana tähän joukkoon on liittynyt kolmantena vaihtoehtona kahden eri valmistajan tuotteiden yhdistelmä: Enfocus Pitstop2Switch lisättynä TiliaLabsin PhoenixPlan-konfiguraattorilla.

On mielenkiintoista, että ESKOn omistama Enfocus tekee nykyään yhteistyötä Switch-alustansa kautta TiliaLabsin kanssa, joka tarjoaa osittain samoja toimintoja kuin i-cut Layout omien  toiminnallisuuksien lisäksi. TiliaLabsin PhoenixPlan-tuote on Enfocuksen Pitstop2Switchiin (tai teoriassa pelkkään Switchiin) erikseen hankittava ns. konfiguraattori, joten se ei sisällä 3D-kirjastoa tai PDF-editorin mahdollisuutta.

Kuitenkin yksi sen oleellinen ominaisuus suurkuva ajatellen on aiemmin mainittu True Shape Nesting, jonka avulla voi sijoitella rullalle ja varsinkin levylle muotoon leikattavia epäsäännöllisen muotoisia töitä tiiviisti limittäin. Tämän voi tehdä myös vertailevasti eri prosesseille tai tulostimille, joita tuotantotalosta löytyy.

Toinen PhoenixPlanin huomattava ominaisuus potentiaalisesti suurkuvalle on kustannuslaskenta ja muut kustannusten seurantaan liittyvät asiat täydentäen normaalia Switch-työnkulun automatisointia.
Pitstop2Switchin kanssa erityisen yhteensopivia tuotteita ovat: Caldera, ONYX ja EFI sekä TiliaLabsin myötä Aristo, Zünd, MultiCam, Kongsberg, Trotec, Summa F ja Fotoba.

Enfocus Pitstop2Switchin yhteensopivuutta mm. ONYXin kanssa esiteltiin tämän kevään FESPAssa Amsterdamissa. ONYX Thriven monet toiminnot kuten purjerengasmerkkien (tai poranreikä symbolien sekä ompelumerkintöjen) luonti tai muiden suurkuvatyökalujen ohjaus voidaan määritellä suoraan Switch-alustan ONYX Connect-konfiguraattorissa. Näitä muita ohjattavia asioita ovat esimerkiksi materiaalin valinta, tulostettavat lisämerkinnät tai bleedien eli leikkausvaran luonnin hallinta. Jotain samankaltaista on myös Calderan tapauksessa, vaikka sitä ei voikaan suoraan liittää Switch-alustaan ilman Calderan lisätuotetta nimeltä Caldera Nexio. Nexio on erikseen intergoitava tuote, joka on räätälöitävissä toimimaan Calderan tai minkä tahansa RIPin kanssa. Siinä on myös valmiudet intergrointiin miltei mihin tahansa muuhun järjestelmään kuten WebShop tai CRM sekä järjestelmien väliseen tiedonvaihtoon.

Havaintoja ja opittuja asioita


Kuluneet neljä vuotta ovat todistaneet menneen vuosikymmenen aikana vakiintuneen värihallinnan olleen välttämätön alan kehitykselle. Seuraavaksi alan trendiksi onkin noussut työnkulun merkitys ja työkulkuratkaisujen yleistyminen.

Työnkulun ensiaskel oli APPE-RIPpien yleistyminen. Seuraavana yleistynee todennäköisesti automaatio tai PDF-editointi.

Graafisen teollisuuden suurkuva-alalla on lähes loputtomasti muuttuvia tekijöitä ja aikataulut usein tiukkoja. Tuotannon ei kannata odotella sitä, että varsinainen työn tilaaja korjaa viime hetkellä havaitut pienet virheet. Tulostajan ei myöskään kannata taistella loputtomasti erilaisten grafiikkaohjelmien tuonti- tai avaustoimintojen kanssa vain havaitakseen, että tiedosto avautuu osittain leikkauspolun lisäämistä varten. Saati ettei tiedosto avaudu lainkaan ja sen vuoksi "joudutaan” muuttamaan pinta-alaltaan mahdollisesti suuri työ kuvankäsittely- eli bittikarttamuotoon, jotta tuotanto voi jatkua.

Mitä muuta on opittu näiden neljän vuoden aikana?

Ainakin se, että tekniset edistysaskeleet, kuten pilvipalvelut tai mobiilisovellukset, ovat tulleet myös suurkuva-alalle. Lisäksi APPE-RIPit yleistyivät myöhemmin kuin kuviteltiin. Siirtymävaiheen alettua muutos meni läpi nopeammin kuin kuviteltiin.

Tapahtuuko PDF-editoinnin tai automaation saralla jotain samankaltaista - vain aika näyttää (vrt. jäsenlehdet 1-3/2015).

APPE-RIPit ovat nyt valtavirtaa. Jotkut ovatkin jo törmänneet siihen tosiasiaan, että mikäli APPE-RIPpiä ei pidetä ajan tasalla, RIPin sisältämä Adobe-lisenssikään ei päivity (tai muutkaan toisilta valmistajilta lisenssoidut modulit). Tämä puolestaan sotii hiukan koko APPE-ajatusta vastaan eli mitä pidempään RIP on päivittämättä, sitä vähäisemmäksi jää sen alkuperäinen hyöty ja tarkoitus.

Mikäli jatkamme edelleenkin mallin ottamista perinteisestä graafisesta teollisuudesta ja tiedon väkisin jalostamista suurkuvatuotannon tarpeisiin, mitä siitä seuraa?

Tilanne on lähes vastaava kuin neljä vuotta sitten Työnkulku ei voi poistaa kaikkia virheitä, joita tuotannon piirissä voidaan havaita - tai ratkaista kaikkia mahdollisia jälkikäsittelyn vaatimia asioita.
Kyse onkin siitä, että ajan menetys minimoidaan niin pieneksi kuin mahdollista. Säästettyä aikaa puolestaan voidaan käyttää jokaisen haluamalla tavalla. Jotkut vapauttavat tulostusoperaattorinsa tuottavampiin töihin. Toiset käyttävät resurssit uusien laadukkaiden tuotteiden tai palvelujen kehittämiseen nykyisten rinnalle. Lisäksi mitä aiemmin työnkulussa voidaan puuttua pullonkauloihin tai potentiaalisiin ongelmiin, sitä suurempi on taloudellinen säästö.

Kirjoittajan muut blogikirjoitukset 
Juha Tarvainen
Seri-Deco OyJuha Tarvainen on tekninen asiantuntija Seri-Decolla. Juhalla on yli 20 vuoden kokemus kouluttamisesta ja yli 15 vuoden kokemus suurkuvaympäristöistä. Hän on erikoistunut tuotannolliseen työnkulkuun ja värihallintaan. Lisätietoa: juha.tarvainen@seri-deco.fi


Lisätietoja

  • www.adobe.com/products/pdfprintengine/overview.html (tai hakuehdolla ”Adobe APPE”)
  • http://www.caldera.com/no-half-measures-for-caldera-at-drupa-2016-with-partnerships-and-previews/ (tai hakuehdolla ”pdf caldera drupa”)
  • https://www.enfocus.com/fr/node/574 (tai hakuehdolla ”onyx enfocus large format”)
  • https://www.enfocus.com/largeformat (sivun alareunassa esillä tuotelogot syksyllä 2015 esiin tulleista strategista kumppaneista suurkuvatuotantonnossa: Caldera, ONYX ja TiliaLabs)
  • http://www.fespa.com/news/industry-news/esko-to-demonstrate-efficient-workflow-at-fespa-digital.html (tai hakuehdolla ”FESPA ESKO”)Seri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon. Tuotevalikoima kattaa suurkuvatulostimet, leikkurit, tuotantolaserit, CNC-jyrsimet, laminaattorit, ohjelmistot, tuotantomateriaalit ja –levyt sekä display-tuotteet. Palveluksessamme työskentelevät 42 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja Suomen varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa

Sd-akatemia kattaa erilaisia alan käsityötaitoja ja erikoisosaamista kehittäviä ammattilaiskursseja. Kurssien tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet laadukkaiden ja yritykselle kannattavien asiakasprojektien toteuttamiseen sekä oman ammattitaidon myymiseen. Seri-Deco pyrkii alan kurssitoiminnan ja yrityksen aktiivisen viestinnän avulla parantamaan yleistä mielikuvaa graafisesta alasta mielenkiintoisena toimialana ja laadukkaiden palvelujen tarjoajana.

sunnuntai 1. toukokuuta 2016

Onnistunut mainosteippaus - osa 4

Vinkkejä tarrapintojen hoitamiseen


Kirjoittaja: Miia Mustonen, Seri-Deco Oy


Teipattujen pintojen säännöllisellä puhdistamisella lisäät tarrojen käyttöikää. Avery Dennisonin materiaaleilla toteutettavia teippauksia tulisi pestä aikaisintaan 48 tunnin sisällä asentamisesta, sillä liima tarvitsee aikaa kiinnittyäkseen kunnolla asennuspintaansa.

Tämän jälkeen on suositeltavaa huoltaa pintoja kuukausittain tai teippauksen pintaan ilmaannuttua irtonaista likaa.

Mattapintaiset tarrat ja erityisesti autojen tuunauksessa käytettävät SW Extreme Textures (Brushed Metallic ja Carbon Fibre-kuviotarrat) ovat herkempiä likaantumaan ja pinttynyttä likaa voi olla vaikeampi poistaa kuin kiiltäväpintaisista, tasaisista teipeistä. Etenkin matta valkoinen on värinsä ja pintansa takia haasteellinen.

Teippauksen puhdistaminen käsin


Hellävaraisin ja suositeltavin pesumenetelmä on käsinpesu.

Mikäli teippauksen pinnassa on irtonaista likaa, huuhtele lika ensin pois huolellisesti esimerkiksi matalapainesuihkulla ylhäältä alaspäin. Irtonainen lika voi naarmuttaa teippausta, mikäli sitä hangataan harjalla tai pesusienellä.

Teippaukset voidaan pestä yleisimmillä autojen tai mainosten pesuun soveltuvilla, miedoilla pesuaineilla (ph3-10). Älä käytä kemiallisesti liian aggressiivisia aineita, sillä voimakkaat liuottimet vahingoittavat teippausta. Vältä myös naarmuttavia pesuaineta ja -välineitä.

Pesuainetta ei tulisi jättää teippauksen pintaan tarpeettoman pitkäksi aikaa. Pese lika pesusienellä tai pehmeällä harjalla. Huuhtele lopuksi kaikki ylimääräinen pesuaine huolellisesti pois ja kuivaa pinnat nukkaamattomalla liinalla tai kankaalla.

Kokeile vesipesun sijaan myös Avery Dennisonin Wrap Care puhdistusaineita. Kevyemmällä [AVECLEA2] Vinyl Cleaner- aineella puhdistat teipin pinnasta sormenjäljet, pölyn ja kevyen lian. [AVECLEA3] Power Vinyl Cleaner on tarkoitettu erityisesti ajoneuvoteippausten vaikeiden tahrojen puhdistamiseen. Voimakas puhdistusaine poistaa helposti diesel-, öljy- ja pikitahrat sekä maantiesuolan auton pinnasta tarraa vahingoittamatta.

Tarran koneellinen pesu


Avery Dennisonin tarrat voidaan puhdistaa myös painepesurilla. Huomioi kuitenkin muutama seikka ennen pesemistä, ettet vahingoita teippausta.

•    maksimipaine:  80 bar (1200psi)
•    korkein veden lämpötila: 70°C
•    lähin suihkutusetäisyys: 75cm
•    suihkutuskulma: suihku 90° kulmassa tarraan nähden, suihkutusleveys 40°


Väärässä kulmassa suihkutettu vesi saattaa vahingoittaa teippauksen reunoja ja aiheuttaa teippauksen (osittaisen) irtoamisen.

Älä käytä puhdistamisessa höyryä, sillä suuri määrä painepesurin kuumaa höyryä voi heikentää teippauksen kiinnipysymistä.

Teipatut autot voidaan käyttää myös automaattisessa autopesussa.

Huomioithan, että tiheä harjapesu voi vahingoittaa teippauksen reunoja ja aiheuttaa tarran irtoamisen reunoistaan. Leikkaa aina irronnut osa tarkasti pois, jotta kosteutta ei enää pääse tarran alle.

Pinnan suojaaminen


Puhdistamisen jälkeen voit suojata tarrapinnan Avery Dennisonin Sealant [AVESEAL] -suoja-aineella. Suihkutettava aine luo tarran pintaan ohuen suojakerroksen, mikä helpottaa pinnan puhtaanapitoa ja ylläpitää tarran kuntoa. Hoito-tuote onkin erinomainen mm. mattapintaisille ja kuvioiduille tarrapinnoille tai teippauksille, jotka asennetaan helposti likaantuvaan kohteeseen kuten ajoneuvoteippauksiin - mutta kokeile tuotetta myös kiinteistökohteissa.

Usein kysytään, voiko teipatun auton pintaan pyyhkäistä vahaa. Valmistajan mukaan öljyttömiä vahoja voidaan käyttää normaalin tavoin (petroleum distillates). Mattapintaisia teippauksia ei kuitenkaan kannata vahata, sillä mattatarraan tulee muutoin kiiltoa. 

Mikäli tarvitset lisätietoa tarrojen hoitamiseen, ota yhteyttä Avery Dennisonin graphics-tuotteiden maahantuojaan Seri-Decoon.

Lisätietoa


Seri-Deco Oy

Avery Dennison Graphics-tuotteiden maahantuoja
Asiakaspalvelu puh. (09) 612 2580 ma-pe klo 8-16

Avery Dennison

   

Lähteet Miia Mustonen
Markkinointiviestintäpäällikkö
Seri-Deco OySeri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon. Tuotevalikoima kattaa suurkuvatulostimet, leikkurit, tuotantolaserit, CNC-jyrsimet, laminaattorit ja monitoimipöydät, ohjelmistot, tuotantomateriaalit ja –levyt sekä display-tuotteet. Palveluksessamme työskentelevät 38 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja Suomen varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa

Sd-akatemia kattaa erilaisia alan käsityötaitoja ja erikoisosaamista kehittäviä ammattilaiskursseja. Kurssien tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet laadukkaiden ja yritykselle kannattavien asiakasprojektien toteuttamiseen sekä oman ammattitaidon myymiseen. Seri-Deco pyrkii alan kurssitoiminnan ja yrityksen aktiivisen viestinnän avulla parantamaan yleistä mielikuvaa graafisesta alasta mielenkiintoisena toimialana ja laadukkaiden palvelujen tarjoajana.

perjantai 1. huhtikuuta 2016

Onnistunut mainosteippaus - osa 3

Vinkkejä asentamiseen

Kirjoittajat:  Miia Mustonen ja Lassi Suoranta / Seri-Deco Oy
Onnistunut mainosteippaus osa 1 -kirjoituksessa paneuduttiin materiaalien valintaan ja alkuvalmisteluihin. Maaliskuussa 2016 julkaistussa toisessa osiossa käsiteltiin tarrojen tulostamiseen liittyviä seikkoja. Tämän blogiosan aiheena on tarrapintojen 1D-asentaminen. Myöhemmässä jatko-osassa (osa 4) annamme vielä vinkkejä kuinka hoidat teipattuja pintoja.

Huomioi työkalut ja asennusympäristö


Valitse aina laadukkaat työkalut. Tasaisten pintojen asentamiseen tarvitset mm. oikeanlaiset pintapuhdistusaineet, puuvillakäsineen, asennuslastan sekä tukevan ja terävän katkoteräveitsen. Lisäksi tutustu YelloTools-tarvikevalikoimaan. Sieltä löydät mm. työergonomiaa lisääviin ratkaisuja, materiaalin käsittelyä helpottavia tuotteita ja leikkaustarkkuutta lisääviä välineitä. Seri-Decon asiakaspalvelu auttaa tarvittaessa sopivien työvälineiden valinnassa: ma-pe klo 8-16 puh. (09) 612 2580.

Huomioi lämpötilat! Teippien, asennusympäristön ja asennettavan pinnan lämpötila tulee olla teippaamiseen sopiva. Tarkista materiaalille sopiva asennuslämpötila teknisestä tuotekortista tai sd-tuotekatalogista.

Talvella tulee varmistaa, että erityisesti autoa teipattaessa pinta on sekä puhdas että tarpeeksi lämmin, jotta tarra liimautuu kunnolla. Kesällä puolestaan korkeat lämpötilat ja kosteus voivat vaikeuttaa tarran uudelleenasemointia.

Mahdolliset auton pintavauriot tulee myös korjata ennen yliteippausta tarran moitteettoman kiinnittymisen takaamiseksi. Mikäli auton pinta on maalattu, yliteippauksen voi toteuttaa vasta 4 viikon kuluttua maalauksesta.

Lue lisää vinkkejä asennuspintojen valmisteluista 06/2015 blogikirjoituksesta.
 

Erilaiset asennustekniikat

 Kirkkaat somiste- ja pintasuojakalvot asennetaan märkäasennustekniikalla.
Lisää suihkepulloon muutama tippa hajusteetonta astianpesuainetta. Suihkuttamalla asennuspintaan vettä, saat asemoitua kalvon helpommin oikeaan paikkaan.  Lastoita kalvo sitten huolellisesti. Vedä pitkin vedoin keskiosasta aina jokaiseen reunaan. Varmista, että saat kaiken ylimääräisen veden pois lasin ja kalvon välistä.

Ikkunasuojakalvot (aurinkosuoja- ja sirpalesuoja- sekä turvakalvot) asennetaan myös märkätekniikalla. Katso niiden yksityiskohtaiset ohjeet Sd-verkkokaupasta.
Functional films- ja leikkuritarrat asennetaan kuiva-asennustekniikalla.
Asenna materiaali nurin päin. Poista toisesta reunasta 2-3cm verran taustapaperia. Kohdista teippaus oikealle kohdalle ja kiinnitä lopuksi liimapintainen reuna.

Nosta tarraa hieman ja poista taustapaperia vähän kerrallaan. Lastaa aina taustapaperin poistokohta keskeltä reunoille (ylä- ja ala- sekä alkuliimauskohdat). Jatka näin kunnes koko tarra on paikoillaan. Käy pinta vielä kauttaaltaan läpi keskeltä jokaiseen reunaan, jotta saat varmasti poistettua kaikki ilmakuplat. Vedä lastaveto aina reilusti yli reunan.

Asentaminen, kuplien poistaminen ja ryppyjen tasaaminen on helpompaa, kun valitset tarran ilmakanavoidulla ja asemoitavalla liimalla. Vältä aina pinnan puhkaisua. Ehjä tarra kestää parhaiten vaativia olosuhteita pitkäaikaisessa käytössä.

Lisätietoa tarroista, alkuvalmisteluista ja asentamisesta voit opiskella Avery Dennisonin online-akatemiasta.

Valmistaja on julkaissut myös paljon erilaisia asennusvideoita erityisesti 3D-teippaamiseen. Videot löytyvät Seri-Decon Youtube-tililtä Tarrat ja kalvot –osiosta.


Asennuksen viimeistely


On tärkeää viimeistellä huolellisesti asennustyö, siistiä paikat ja ohjeistaa asiakasta tulostepintojen hoitamisessa.

Kaikkien teipattujen pintojen reunat kannattaa käydä aina läpi lämpöpuhaltimella (45°-55C) ja lastalla. Lämmön avulla huomaat myös mahdolliset huolimattomuusvirheet ja kaikki reunat kiinnittyvät näin paremmin kiinni. 
HUOM. Kylmissä oloissa ikkunapintoja teipattaessa ole varovainen lämmön kanssa, ettet vain riko asennuslasia!


Teippauksen puhdistusaineet ja tarran suoja-aine

Kokeile Avery Dennison Wrap Care -tuotteita!Siistin ja tyylikkään loppusilauksen tarralle saat helposti Avery Dennisonin Wrap Cleanerilla [AVECLEA2]. Kevyellä puhdistusaineella pyyhit tarran tai kalvon pinnan puhtaaksi sormenjäljistä. Sisällytä ihmeessä puhdistusaine projektiisi, jotta mainostaja tai kiinteistöhoitaja voi tarvittaessa vaivattomasti pitää teippauspinnan siistinä pölystä ja muusta kevyestä liasta.

Oletko jo lisäksi kokeillut Avery Dennisonin ruiskutettavaa Sealant- suoja-ainetta [AVESEAL] erityisesti 1D-autoteippauksissa? Aine luo tarran pintaan ohuen suojakerroksen, mikä helpottaa pinnan puhdistamista ja ylläpitää tarran kuntoa. Hoito-tuote onkin erinomainen mm. mattapintaisille ja kuvioiduille tarrapinnoille sekä teippauksille, jotka asennetaan helposti likaantuvaan kohteeseen.

1D-autoteippausten puhdistamiseen löytyy myös voimakkaampi Power Vinyl Cleaner [AVECLEA3]- puhdistusaine, jonka avulla poistat helposti diesel-, öljy- ja pikitahrat sekä maantiesuolan auton pinnasta tarraa vahingoittamatta.

Lisää vinkkejä loppuasiakkaan ohjeistamiseksi sekä pesu- ja hoito-ohjeita julkaistaan neljännessä Onnistunut mainosteippaus-osiossa kevään 2016 aikana.


Seuraa Seri-Decon medioita - saat tietoa pintaa syvemmältä.


Lisätietoa


Seri-Deco Oy

Avery Dennison Graphics-tuotteiden maahantuoja
Asiakaspalvelu puh. (09) 612 2580 ma-pe klo 8-16

Avery Dennison

   

Lähteet 
Miia Mustonen
Markkinointiviestintäpäällikkö
Seri-Deco Oy

Lassi Suoranta
Myyntijohtaja
Seri-Deco Oy

Seri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon. Tuotevalikoima kattaa suurkuvatulostimet, leikkurit, tuotantolaserit, CNC-jyrsimet, laminaattorit ja monitoimipöydät, ohjelmistot, tuotantomateriaalit ja –levyt sekä display-tuotteet. Palveluksessamme työskentelevät 38 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja Suomen varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa

Sd-akatemia kattaa erilaisia alan käsityötaitoja ja erikoisosaamista kehittäviä ammattilaiskursseja. Kurssien tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet laadukkaiden ja yritykselle kannattavien asiakasprojektien toteuttamiseen sekä oman ammattitaidon myymiseen. Seri-Deco pyrkii alan kurssitoiminnan ja yrityksen aktiivisen viestinnän avulla parantamaan yleistä mielikuvaa graafisesta alasta mielenkiintoisena toimialana ja laadukkaiden palvelujen tarjoajana.

tiistai 1. maaliskuuta 2016

Onnistunut mainosteippaus - osa 2

Vinkkejä tulostamiseen

Kirjoittajat:  Miia Mustonen ja Lassi Suoranta / Seri-Deco Oy
Kesäkuussa 2015 julkaistussa ensimmäisessä Onnistunut mainosteippaus -kirjoitusosassa käsiteltiin materiaalien valintaan ja alkuvalmisteluihin liittyviä asioita. Tässä blogisarjan toisessa osiossa haluamme korostaa tärkeitä tulostamiseen liittyviä seikkoja. Myöhemmissä jatko-osissa käsittelemme 1D-pintojen asentamista ja annamme vinkkejä kuinka hoidat oikein teipattuja pintoja.

Tulostuslaatuun vaikuttavia tekijöitä


Muista varastoida materiaalirullia oikein: 20°C lämmössä (+/-2°C) ja 50% kosteudessa (+/-5%). Liian voimakkaat lämpö- tai kosteuserot voivat vaikuttaa tulostuslaatuun. 

Oletko muuten huomannut, että tarroillekin on määritelty voimassaoloaika? Avery Dennisonin teknisissä tuotekorteissa mainitaan asennus- ja varastointilämpötilojen lisäksi mm. tuotteen varastoinnin maksimiaika. Tarratuotteissa se on kaksi vuotta valmistuksesta.

Mikäli olet juuri hakenut tai saanut tukkurilta materiaalirullan, anna sen sopeutua tuotantoympäristöön ennen kuin aloitat tulostamisen. Liian suuri lämpö- tai kosteusero materiaalin ja ympäristön välillä voi vaikuttaa tulostuslaatuun.

Valitse tulostamiseen aina tuotteelle sopiva ICC-profiili

Avery Dennison ylläpitää materiaalikohtaisia perusprofiileja onlinepalvelussaan: www.color-base.com.

Mikäli haluat tuottaa parasta mahdollista tulostusjälkeä tarkkuuden ja värien osalta, profiilit tulisi päivittää säännöllisesti, noin  2-3 kertaa vuodessa.
Tulostimen tulostuspäät kuluvat, materiaalien tuotantoerät vaihtuvat ja ilman kosteustaso vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Näin ollen yhdellä profiililla on mahdotonta tavoitella moitteetonta jälkeä ja samanlaista laatua vuodesta toiseen, saati eri laitteilla tulostettuna. Lisäksi oikeanlaisilla ja päivitetyillä asetuksilla tulostin käyttää samaan työhön vähemmän väriä, jolloin tulostuskustannukset voivat laskea jopa 20%. Liuotinpohjaiset tulostimet käyttävät puolestaan vähemmän liuottimia, mikä lyhentää osaltaan tulosteen kuivumisaikaa ja näin ollen pienentää asennusriskejä.

Mikäli haluat lisätietoa profilointityökaluista, ota yhteyttä Seri-Decon asiakaspalveluun tai jätä yhteydenottopyyntö. 

Huomioi riittävä kuivatusaika


On erittäin tärkeää antaa liuotinpohjaisten tulosteiden kuivua rauhassa ennen pinnan laminointia tai lakkausta. Kuivumisessa on kyse liuotinpartikkeleiden haihtumisesta. Vaikka tulostepinta tuntuisi kuivalta muutaman tunnin kuluttua tulostamisen jälkeen, silmin erottamatonta haihtumista tapahtuu silti edelleen sekä tarran pinnan että pohjan lävitse.

Mikäli tuote laminoidaan liian aikaisin, on hyvin todennäköistä, että laminaatti irtoaa vähitellen tarran pinnasta ulos pyrkivien liuotinpartikkeleiden vuoksi. Laminoitu pinta pakottaa myös haihtumisprosessin siirtymään pääosin vastakkaiseen suuntaan, mikä puolestaan heikentää merkittävästi tarran liiman toimivuutta. Tästä aiheutuukin usein tarrareunojen irtoaminen ja tuloste saattaa irrota vähitellen kokonaan.
Muista noudattaa valmistajan, Avery Dennisonin suosittelemia kuivatusaikoja, jotka vaihtelevat tulostamisessa käytettävän värimäärän mukaan.

  • true- ja hard solvent värit:   24 - 72h
  • eco-, mild- ja low solvent värit:  48 -72h

HP latex värejä ei virallisen tiedon mukaan tarvitse kuivattaa, joten tulosteet ovat heti asennettavissa. Asiakkaiden kokemusten mukaan HP Latex tuloste on kuitenkin helpommin laminoitavissa, mikäli materiaalin annetaan ensin hieman hengähtää. Väritekniikan avulla voidaan siis vastata markkinoiden nopeatempoiseen tuotantotarpeeseen - ilman oikoteitä tai huolta kuivumisongelmista.

HP Latex ei ole pelkästään monipuolinen, nopea, kestävä, hajuton ja ekologinen tulostustekniikka. Sen ympärille on rakennettu määrätietoisesti paljon lisäarvoja tuottavia palveluja ja tuotteita. Lue lisää tästä monipuolisesta ja ekologisesta HP Latex- tuotantoratkaisusta 12/2015 blogikirjoituksesta.
 

Oikeanlaisella kuivatustavalla on merkitystä


On tärkeää kiinnittää huomiota myös miten tulosteet kuivatetaan. Tehokkain tapa on antaa ilman kiertää vapaasti tulostetun materiaalin pinnalla sen molemmilta puolilta. Valmistaja suositteleekin ripustustankojen käyttöä.
On hyvä muistaa yksinkertainen fysiikan laki: painavampi molekyyli pyrkii aina alaspäin. Koska liuotinpartikkelit ovat ilmaa raskaampia, ne pyrkivät aina siirtymään alaspäin. 

Älä siis kuivata tulostetta pöydällä, sillä vaikka haihtumista toki tapahtuukin, iso osa partikkeleista jää tulosteeseen pöydän estäessä niiden vapautumista. Sama tapahtuu myös kuivatettaessa löysää rullaa pystyasennossa lattialla. Koska partikkelit pyrkivät alaspäin, ne eivät pääse haihtumaan alaosasta lattian vuoksi. Tällöin materiaalirulla kuivuu vain osittain: rullan yläpuoli voi olla kuiva ja alapuoli jää märäksi.  Tuloste voidaan kyllä kuivata löysänä rullana, mutta valmistaja suosittelee kuivauskaapin käyttöä.

Voit kokeilla liuottimen haihtumisasteen helposti. Ota pala tulostettua ja tulostamatonta tarraa. Kokeile molempien palasten alkutarttuvuutta esimerkiksi autonpeltiin tai ikkunaan. Jos tulostettu pala on vähänkään aggressiivisempi kuin tulostamaton, liuotinta on edelleen jäljellä ja se voi vaikuttaa liimaan.

Haluatko lisätietoa aiheesta tai oletko kiinnostunut materiaalirullien kuivauskaapista? Ota yhteyttä Seri-Decon asiakaspalveluun puh. (09) 612 2580 tai  jätä yhteydenottopyyntö. 


Seuraa Seri-Decon medioita - saat tietoa pintaa syvemmältä.


Lisätietoa


Seri-Deco Oy

Avery Dennison Graphics-tuotteiden maahantuoja
Asiakaspalvelu puh. (09) 612 2580 ma-pe klo 8-16

Avery Dennison

   

Lähteet Miia Mustonen
Markkinointiviestintäpäällikkö
Seri-Deco Oy

Lassi Suoranta
Myyntijohtaja
Seri-Deco Oy

Seri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon. Tuotevalikoima kattaa suurkuvatulostimet, leikkurit, tuotantolaserit, CNC-jyrsimet, laminaattorit ja monitoimipöydät, ohjelmistot, tuotantomateriaalit ja –levyt sekä display-tuotteet. Palveluksessamme työskentelevät 38 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja Suomen varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa.

Sd-akatemia kattaa erilaisia alan käsityötaitoja ja erikoisosaamista kehittäviä ammattilaiskursseja. Kurssien tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet laadukkaiden ja yritykselle kannattavien asiakasprojektien toteuttamiseen sekä oman ammattitaidon myymiseen. Seri-Deco pyrkii alan kurssitoiminnan ja yrityksen aktiivisen viestinnän avulla parantamaan yleistä mielikuvaa graafisesta alasta mielenkiintoisena toimialana ja laadukkaiden palvelujen tarjoajana.

keskiviikko 17. helmikuuta 2016

Kaksi suurkuva-alan tukkuria yhdistävät voimansa

Seri-Deco osti Widecon liiketoiminnan
Seri-Deco Oy ja Widecon omistajat ovat vahvistaneet yrityskaupan 15.2.2016. Kaupassa Widecon Oy:n koko osakekanta siirtyy Seri-Decolle. Suomeen muodostuu kokoluokaltaan ja valikoiman laajuudeltaan merkittävä, ainoa täysin suomalaisyrittäjien johtama suurkuva-alaan erikoistunut tukku-asiantuntijayritys.

Kauppapaikkamainonnan toteuttajille, julkisivurakentajille, tilauudistajille, auto-alalle, valmistavalle teollisuudelle ja rakennusalalle kuvapinnan tuotanto- ja viimeistelylaitteita sekä tarvikkeita ja erikoiskalvoja tarjoava Seri-Deco konserni tähtää kohti johtavaa markkina-asemaa kotimaan lisäksi Baltian alueella one-stop-shop toimintaperiaatteellaan.

Suurkuva-ala kehittyy koko ajan teknisten innovaatioiden, uusien liiketoiminta-alueiden ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksen myötä. Lisäksi alan yritysrakenne muuttuu, ja myös tukkukaupan rooli lisäarvontuottajana on murroksessa. 'Jotta voimme palvella asiakkaitamme yhä paremmin muuttuvilla markkinoilla, myös meidän tulee kehittää toimintaamme’, kertoo Jussi Heinämäki, Seri-Decon toimitusjohtaja.

’Haluamme olla alan johtava tukkukauppa ja haluamme kasvaa sekä Suomessa että Baltiassa. Liiketoiminnan kasvua haemme aktiivisesti sekä yritysostoilla että orgaanisesti. Uskon, että yrityskauppa parantaa kilpailukykyämme ja voimme yhdistymisen jälkeen tuottaa asiakkaalle entistäkin parempaa palvelua erittäin kustannustehokkaasti’, jatkaa Heinämäki.
Tuotevalikoimat ja osaaminen täydentävät toisiaan


Seri-Decon ja Widecon yhdistyessä markkinoille syntyy yritys, jolla on alan laajin tuotevalikoima, korkea osaaminen, tehokkaat logistiikkapalvelut sekä kattavat tukipalvelut. Yrityskoon kasvaessa uusia resursseja pystytään ohjaamaan tuote- ja palvelutarjoaman sekä uusien innovatiivisten toimintatapojen kehitykseen. Lisäksi yhdistyminen mahdollistaa syvemmän kumppanuuden ja entistä laajempien kokonaisuuksien toimittamisen asiakkaalle.

’Widecon ja Seri-Decon tuotevalikoimat täydentävät toisiaan erinomaisesti. Yhdistymisen jälkeen voimme tarjota asiakkaalle saman yrityksen alta Widecon tarjoaman ytimessä olleet CAD-tulostuslinjat, kevytlevyt ja display-tuotteet sekä Seri-Decon perinteiset vahvuudet kuten tarramateriaalit ja suurkokotulostimet’, toteaa Juha Myllyniemi.

’Kaupan avulla saamme taloon uutta osaamista ja pääsemme tutustumaan uusiin ajatuksiin ja toimintatapoihin. Olen varma, että tämä tilanne tuottaa hyviä ideoita, ja että integraatioprosessissa pystymme luomaan uuden tavan toimia, joka on parempi kuin kummankaan yrityksen tapa ennen yhdistymistä’, jatkaa Heinämäki.

Kaupan jälkeen Seri-Deco -konsernin liikevaihto nousee noin 13,5 miljoonaan euroon ja yrityksen palveluksessa työskentelee Suomessa ja Liettuassa yhteensä 41 työntekijää. Yrityksen toimitusjohtajana jatkaa Seri-Decon toimitusjohtaja Jussi Heinämäki. Widecon omistajasta Juha Myllyniemestä tulee Seri-Decon osakas ja kehitysjohtaja.

Osakeyhtiöt jatkavat ensimmäisessä vaiheessa toimintaansa erillisinä yhtiöinä, nykyisissä tiloissaan Tuusulassa, mutta liiketoiminnat tullaan yhdistämään kevään 2016 aikana.

Kaupan myötä Seri-Decon tuotevalikoima laajenee ja yritys vahvistaa markkina-asemaansa kuvallisen viestinnän toteuttajien johtavana tukkukauppana.

Seri-Deco konsernin Suomen pääkonttori ja varastot sijaitsevat Tuusulan Jusslan teollisuusalueella ja tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa.

Lisätietoa
  • Jussi Heinämäki, jussi.heinamaki@seri-deco.fi, puh: 040 744 4500
  • Juha Myllyniemi, juha.myllyniemi@wideco.fi, puh: 010 841 8083


Seri-Deco Oy
Jusslansuora 10
04360 Tuusula

Puh. (09) 612 2580
Wideco Oy
Jusslansuora 15
04360 Tuusula

Puh. 010 841 8080