tiistai 1. joulukuuta 2015

Ekologisuus suurkuvatuotannossa

Kirjoittaja: Miia Mustonen / Seri-Deco Oy


Copyright Hewlett-Packard_ Cafe App


Suurkuvatulostaminen on valtaamassa alaa perinteisten myymälä- ja tapahtumamarkkinoinnin ja opastetuotannon lisäksi yhä enemmän sisustamisessa ja vaatetusalalla sekä teollisissa sovelluksissa. Suurkuvien ekologisuudesta on puhuttu jo vuosikymmenen verran. Kuitenkin vasta viime vuosina yhteiskunnalliset ja ympäristövastuulliset asiat ovat todella alkaneet korostumaan. Suuret suomalaiset mainostajat ovat jo vaatineetkin pelkästään ekologisia vaihtoehtoja myymäläilmeidensä uusimisessa.

Sustainable Brands, kansainvälinen liike-elämän innovaattoreiden yhteisö kertoi sähköisissä uutiskanavissaan marraskuussa 2015, että tällä hetkellä globaalin tutkimuksen mukaan 42% kuluttajista vastasi haluavansa markkinoille enemmän sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisia tuotteita.

Pelkkä ekologinen tuotepaletti ei enää lähivuosina välttämättä riitäkään valveutuneille mainostajille ja kuluttajille. Eri tahoilta kohdistuva paine laajentaa väkisinkin vastuullisuuden ajattelua yrityksen yksittäisestä tuotevalikoimasta kohti kokonaisvaltaisempaa, kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Näin ekologisuus siirtyy mainospuheista yritysten strategiseksi suunnaksi. 

Suurkuvalaitteiden ekologisuus


Suurkuvatulostimilla voidaan tuottaa kuvapintaa hyvinkin erilaisille pinnoille. Tuotantoerät voivat vaihdella laajoista ja säännöllisistä tuotannoista satunnaisiin ja pieniin, yksilöllisiin tuotantoeriin. Tulostimia hyödyntävätkin eri alan organisaatiot hyvinkin moninaisiin tarpeisiin. Tulostaminen voi olla mm. osa tuotteen pitkää teollista valmistusprosessia, kaupan in-house osaston omavaraista somistus- ja mainosmateriaalien toteutusta tai kumppanituotantoa toiselle organisaatiolle. Lisäsi alan yritykset myyvät tuotteitaan verkkokaupassa sisustussuunnittelijoiden, mainostajien ja kuluttajien tarpeisiin.
Copyright Hewlett-Packard_ HP Latex tulostin

Suurkuvalaitteita kehitetään koko ajan yhä tehokkaammiksi ja vastuullisemmiksi tuotantolaitteiksi. Tulostimien energiatehokkuutta parannetaan. Uudet värisukupolvet ovat käyttäjä- ja ympäristöystävällisempiä aiempiin verrattuna. Lisäksi tulostimia kehitetään kuluttamaan vähemmän väriä saman laatutason tuottamiseksi. 

Kustannustehokkuus on myös vastuullista tuotantoa. Laitteiston ohjelmistojen, oheisvälineistön ja lisäpalvelujen avulla pyritään tehostamaan entisestään työnkulkua, lisäämään tuotannon tehokkuutta ja minimoidaan hukkatuotannot.

Suurkuvamarkkinoiden ekologisimmaksi suurkuvatekniikaksi voidaan vahvistaa Hewlett-Packardin kehittämä ainutlaatuinen HP Latex –väritekniikka. Vuonna 2008 lanseerattu ja kolmannen sukupolven laitteistoon laajentunut vesipohjainen väritekniikka on vallannut voimakkaasti alan markkinat. Printing News sähköisten uutispalvelujen mukaan uusimman sarjan HP Latex 360 on noussut kokoluokkansa markkinajohtajaksi Yhdysvalloissa. Uutisoinnin mukaan lähes 30.000 rullatulostinta onkin jo asennettu ympäri maailmaa. Suomessa HP Latex tekniikkaa hyödyntää tällä hetkellä noin 100 tuotantotaloa ympäri maata.

Mitä on HP Latex ?


Vesipohjainen HP Latex-tuotanto perustuu lateksipartikkeleihin, joiden sisään väripigmentit kapseloituvat tuotannon lämmitysvaiheiden yhteydessä. Näin saadaan erinomaisesti mekaanista hankausta, kosteutta, lämpötilavaihteluita ja voimakasta UV-säteilyä kestävä, välittömästi kuiva ja hajuton tulostepinta. Tuotannossa yhdistyvät siis vesipohjaisten, taidetuotantoon soveltuvien pigmenttitulostimien korkealaatuinen jälki sekä liuotinpohjaisten tulostimien kestävyys ja  UV-rullatulostimien tavoin tulostusmateriaalien laaja valikoima – kaikki ekologisemmassa paketissa.
Copyright Hewlett-Packard_ Kaaviokuva löytyy valmistajan sähköisistä ja printtivälineistä

CE-merkityt HP Latex tulostimet ovat tiukkojen ENERGY STAR ja EPEAT Bronze vaatimusten mukaisesti energiatehokkaita ja ekologisuutta edustavia teknisiä laitteita. CE-merkintä kattaa tuotteen RoHS, WEE ja REACH -vaatimukset.

HP Latex-väri on Hewlett-Packardin vuosien tuotekehityksen tulos. Sen kehittämisessä haluttiin alusta alkaen kunnioittaa kansainvälisiä säädöksiä sekä noudattaa eri terveys- ja ympäristövaatimuksia koko tuotteen elinkaaren aikana – niin tuotannosta jätekierrätykseen. HP Latex on vesipohjainen väri, joka ei sisällä ihmiselle tai luonnolle haitallisia ainesosia esimerkiksi nikkeliä*. Värit ovat syttymättömiä ja palamattomia, joten kuljetus, säilytys, kasettien käsittely ja varastointi eivät tarvitse erikoisjärjestelyä. Myös niiden jätekäsittely on helpompaa.

Värin hajuttomuuden ansiosta tuotantotilaan ei tarvita erillistä ilmanvaihtojärjestelmää. Tuloste onkin heti tulostamisen jälkeen toimitettavissa myös sairaaloihin, kouluihin, päiväkoteihin tai muihin yleisiin tiloihin ja allergia- ja hajusteherkkiin kohteisiin. Nykyisten tulostimien HP 881/831 väreille onkin myönnetty erittäin tiukkakriteerinen UL GreenGuard Gold sertifikaatti vähäisistä kemikaalipäästöistä sisätiloissa.


Tulostimet ovat saaneet myös UL Ecologo sertifioinnin. Laitteiden valmistamisessa, itse tulostimessa ja sen käytössä huomioidaan sertifiointivaatimusten mukaisesti tiukat ihmisten terveyskriteerit.

Heti-kuiva tuloste voidaan välittömästi tulostamisen jälkeen muotoon leikata tai ommella ja toimittaa eteenpäin. Uuden värin yhä paremman naarmuuntumisen kestävyyden ansiosta tulosteita ei tarvitse välttämättä laminoida tai lakata, mikä lisää entisestään tuotannon vastuullisuutta.

Lisäratkaisut myös ratkaisevat


Hewlett-Packardin HP Latex -tuotanto on enemmän kuin tulostin. Itse laitteen kehittämisen lisäksi valmistaja on keskittynyt jo vuosia koko työnkulun parantamiseen tarjoamalla työtä helpottavia ja tehostavia työkaluja niin suunnittelijalle, tuotantotalon myyntihenkilöille, tuotanto-operaattorille kuin viimeistelijälle ja mainostajalle.

Suunnittelijoille on tarjolla mm. ohjelmisto aineiston suunnitteluun tuotantoa varten ja kuvapankkiyhteistyö. HP WallArt *****  on puolestaan yksinkertainen suunnitteluohjelmisto tilauudistusten toteuttamiseen. Tuotantotalo voi ottaa pilvipalveluohjelmiston käyttöönsä omaan verkkokauppaan integroituna. Näin he voivat helpottaa asiakkaidensa projektien suunnittelua ja tehostaa samalla omaa myynti- ja tuotantoprosessejaan. Myös iPad ja Android tableteilla toimiva ohjelmisto on näin ollen käytettävissä niin yrityksen myyntihenkilöillä kuin tulosteita tilaavilla sisustussuunnittelijoilla ja –arkkitehdeilla, kaupan mainosvastaavilla tai yksittäisillä kuluttajilla.
 
Copyright Hewlett-Packard_HP WallArt

Palvelun avulla ostaja näkee miltä tulosteet tulevat näyttämään asennettuna ko. kohteessa (verkossa oikeaa kohdetta simuloidussa tilassa). WallArtin avulla henkilö saa helposti toteutettua yksilölliset tapetit tai kuvatulosteliuskat ja lähetettyä ne välittömästi tuotantoon. Tulosteet leikataan tarkasti oikeaan mittaan, sen kokoisiksi kuin asiakas itse on ne määritellyt asennustilan puitteiden mukaan. Tulosteiden mukana toimitetaan lisäksi asennusohjeet.

HP Latex-tulostajalle tuotannon tehokkuutta lisäävät myös erilaiset laitteen tekniset ominaisuudet ja lisäpalvelut. Värien ja laadun hallintaa edistävät mm. tulostimen optinen materiaalisensori sekä laitteeseen integroitu i1 -värimittari. Tehokkuutta ja taloudellisuutta edistävät mm. kumppaneiden tarjoamat APPE-RIP-ohjelmistot sekä tulosteiden viimeistelyyn liittyvät kumppanit leikkureineen sekä kankaiden laskostus- ja venytyslaitteineen. Lisäksi ilmainen mobiilisovellus helpottaa tuotannon etähallintaa.

Ekologisuus materiaaleissa


Suurkuvamateriaalien valmistajat ovat jo vuosien ajan kehittäneet tuotteitaan ekologisempaan suuntaan. Painetta on kertynyt niin markkinoilta loppuasiakkaiden suunnasta kuin toimintaa ohjaavasta lainsäädännöstä.

Materiaalivalmistajat ovat joutuneet tekemään suuriakin muutoksia tuotteidensa valmistamisessa 1.6.2007 voimaan tulleiden REACH-säädösten vuoksi. REACH on Euroopan parlamentin ja neuvoston jäsenmaita sitova asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Sen tärkeimpänä tavoitteena on Tukesin mukaan varmistaa terveyden- ja ympäristönsuojelun korkea taso, tehostaa EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä sekä taata tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan Unionin sisämarkkinoilla.

Valmistettavista tuotteista joudutaan poistamaan terveydelle vaaralliset ainepitoisuudet tai ainesosat kuten lyijy. Osa materiaaleista joudutaan siis ’kehittämään uudelleen’, jotta uusilla, korvaavilla aineosilla valmistettu materiaali saadaan mahdollisimman hyvin vastaamaan aiempaa tuotetta niin ominaisuuksiltaan, väriltään kuin kestävyydeltään.


Kaiken aikaa pyritään kehittämään uusia, kierrätettäviä materiaalivaihtoehtoja erilaisiin kuvapintatarpeisiin. Perinteiselle tarralle on pyritty löytämään korvaavia tuotteita. Markkinoille onkin tullut mm. erilaisia tapettimateriaaleja ja vedellä aktivoituvia tulostusmateriaaleja. Lisäksi kangasvalikoima on laajentunut kasvavan kysynnän voimasta.

Uskon, että valmistajien tuotekehityksessä haastavinta on kehittää täysin valuvinyylitarroja korvaava ekologinen vaihtoehto, joka todella voi korvata perinteisen valutuotteen kaikki omaisuudet: kosteuden, suolapitoisuuden, kemikaalien ja suurten lämpötilavaihtelujen kestävyys, ensiluokkainen tulostettavuus sekä erinomainen, todellinen kiinnipysyvyys haastavissa 3D-muodoissa ja pitkäaikaisessa käytössä. Siihen kun sitten lisätään vielä tuotteelta vaadittavat muotoiltavuustekijät ja asennusta helpottavat ominaisuudet, opasiteettivaatimukset, pintavaihtoehdot, irrotettavuusominaisuudet ja eri liimavaihtoehdot, on yhtälö jo aikamoinen.

Hewlett-Packard tarjoaa HP Latex-tuotantoon paljon ekologisia materiaaleja kuten canvas-kankaita, ulkomainosbannereita, tapettikankaita ja papereita. Valmistajan omat virallisten materiaalien valikoima laajenee sitä mukaan kuin sopivia ja testattuja Certified for HP Latex inks tuotteita löytyy yhteistyössä materiaalivalmistajien kanssa.

Valmistajan mediaratkaisujen lisäksi Seri-Deco tarjoaa alati kasvavan materiaalivalikoiman HP Latex-tulostimille. Tukkuri testaa huolellisesti omien yhteistyökumppaneidensa tarjoamat materiaalit ennen kuin tuote otetaan viralliseen myyntiin. Materiaaleille määritellään myös alustava tulostusprofiili.

Kierrätys 


HP Latex tulostuspäät ja värikasetit voidaan kierrättää HP Planet Partners-ohjelman kautta. Vuonna 1991 aloitetun ilmaisen tarvikkeiden palautusohjelman kautta on kierrätetty valmistajan verkkosivun mukaan yhteensä jo yli 500 miljoonaa HP värikasettia tai toimistotulostimen väripatruunaa ympäri maailmaa uusien värikasettien raaka-aineeksi. Valmistaja tarjoaa myös ilmaisen kierrätyspalvelun PVC-muovia sisältämättömien tulostusmateriaalien kierrättämiseksi ympäristön voimavaroja säätäen. Palvelun kautta kierrätettävät käytetyt tulosteet ja tuotannon ylijäämämateriaalit käytetään valmistajan mukaan uudelleen eri tavoin.

Valmistajan mukaan tulostimen painosta yli 85% on kierrätettäviä tai uudelleen hyödynnettäviä osia**. Teknisten laitteiden kierrätystä velvoittaa myös tuottajavastuu. Laki edellyttää, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajat huolehtivat tuotteistaan myös niiden elinkaaren loppupäässä. ICT-tuottajaosuuskunnan jäsenyrityksenä Seri-Decon sähkö- ja elektroniikkaromun keräyksen ja kierrätyksen tukkurilta eteenpäin hoitaa Elker Oy.

Vastuullinen kumppani suurkuvayrittäjälle


Hewlett-Packard on panostanut vuodesta 1992 alkaen ympäristöllisiin toimenpiteisiin koko toiminnassaan. Valmistajan Design for Environment (DfE) ohjelman ** mukaisesti ympäristönäkökulma huomioidaan niin tuotteessa, toimintaprosesseissa kuin toimiympäristössä. Vastuullisuus näkyy näin ollen sekä tehtaan tuotannossa ja valmistuksessa käytetyissä ainesosissa kuin vähemmän ympäristöä rasittavien, kierrätettävien tai uudelleen hyödynnettävien tuotteiden kehittämistä ja laitteiden energiatehokkuuden parantamisessa.

HP Latex-tuotantotekniikka tarjoaa ennenäkemättömän laajat tuotantomahdollisuudet ja kestävän tulostejäljen. Samanaikaisesti jokaisessa vaiheessa kunnioitetaan ympäristöä ja käyttäjiensä terveyttä.

Ratkaisuista löytyy sopiva vaihtoehto niin aloittelevalle yrittäjälle kuin tuotantoaan tehostavalle tai ekologisuuteen panostavalle suurkokotulostajalle tai teolliselle tuottajalle kuvapintatuotannon ratkaisuksi.

Kiinnostuitko?


Ota yhteyttä HP Latex Suomen jälleenmyyjän Seri-Decon asiakaspalveluun puh. (09) 612 2580 tai jätä yhteydenottopyyntö.

Jos olet mainostaja tai suunnittelija, kerromme asuinalueesi lähimmän HP Latex-tuotantotalon yhteystiedot.

Tuotantoyrityksille myyntiedustajamme tulee mielellään kertomaan lisää liiketoiminnan kehittämisestä HP Latex-tuotannon avulla.

LisätietoaMiia Mustonen
Markkinointiviestintäpäällikkö
Seri-Deco OySeri-Deco tarjoaa ratkaisuja levyjen työstämiseen, kuvan tai merkkauksen tuotantoon eri pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn. Tuotevalikoima kattaa suurkuvatulostimet, leikkurit, CNC-jyrsimet, tuotantolaserit, laminointilaitteet sekä erilaiset tuotantomateriaalit ja -ohjelmistot. Palveluksessa työskentelevät 27 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja Suomen varasto sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa.

Sd-akatemia kattaa erilaisia alan käsityötaitoja ja erikoisosaamista kehittäviä ammattilaiskursseja. Kurssien tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet laadukkaiden ja yritykselle kannattavien asiakasprojektien toteuttamiseen sekä oman ammattitaidon myymiseen. Seri-Deco pyrkii alan kurssitoiminnan ja yrityksen aktiivisen viestinnän avulla parantamaan yleistä mielikuvaa graafisesta alasta mielenkiintoisena toimialana ja laadukkaiden palvelujen tarjoajana.

  sunnuntai 1. marraskuuta 2015

  Asanti StoreFront - Suurkuvan W2P

  Kirjoittaja: Aki Savikurki / Agfa Graphics  Ennen oli ennen ja nyt on nyt...


  Tieto on sätkinyt verkossa jo kymmeniä vuosia. Suurelle yleisölle ja yrityksille internetin kehityksessä tapahtui kuitenkin Se Iso Juttu kun World Wide Web syntyi 90-luvulla

  Itse aloittelin opintojani vuonna 1994. Kotona vinkui modeemi ja puhelinlasku, koulussa Netscape ja yksinappinen Applen hiiri. Myönnettäköön, etten ollut täysin vakuuttunut internetin merkityksestä ihmiskunnalle – vaan asiathan tuppaavat muuttumaan.

  Nykyisin netti on hieman niinkuin home. Sitä tuntuu olevan joka paikassa – sielläkin mistä sitä ei osaa etsiä. Vertaus ontuu tietysti siltä osin että internet on useimpien mielestä hometta hyödyllisempi.

  Yksi nopeasti mieleen tuleva internetin hyöty on verkkokaupat. Netti ja verkkokaupat ovat työkaluja siinä missä sorkkarautakin. Niiden avulla “homma hoituu helpommin”.

  Asiakkaan kannalta verkkokaupat ja sähköiset palvelut tarjoavat riippumattomuuden niin ajasta kuin paikastakin. Myyjälle ne tarjoavat keinoja prosessien automatisointiin ja tehostamiseen, niin kuluttajakaupassa kuin yritystenkin välisessä liiketoiminnassa.

  Nykypäivän netti, yhdistettynä kuluttajien käytössä oleviin päätelaitteisiin, tarjoaa mielikuvitukselliset puitteet kaupankäynnille. Sähköisessä kaupankäynnissä valmiiden tuotteiden ja kappaletavaran myynti lienee helpoimmasta päästä ja sen ympärille onkin kasvanut valtava tarjonta ja siten myös kilpailu.

  Entä tuotteet joiden sisältö ja rakenne määräytyy vasta ostohetkellä?
  Sopiiko suurkuva verkkokauppaan?


  Eräänä esteenä verkkokaupan perustamiselle saatetaan kokea se, että tuotteet nähdään liian monimutkaisina myytäväksi nettisivuilla.

  Kun asiakkaille lähdetään myymään tarkemmin kohdennettuja tuotteita, kuten esimerkiksi tulostus- ja painotöitä, tarvitaan ratkaisuja, joilla tilaaja voi osallistua tuotteen sisällön, ulkoasun ja rakenteen suunnitteluun.

  Toimialana suurkuvatulostus mahdollistaa hyvin monipuolisen tuotteiden ja materiaalien kirjon. Yhdenkin tuotantolaitoksen tuotetarjontaan voi sisältyä lukuisia tuotteita, joiden suunnittelu-, valmistus- ja siten myös tilausprosessit poikkeavat toisistaan.

  Verkkokauppaa perustavan onkin tarkasteltava niin asiakaskuntaansa, kuin tuotetarjontaansa, ja keskityttävä niihin osa-alueisiin jotka ovat mielekkäitä siirtää verkkoon.

  Ei ole tarkoituksenmukaista, eikä aina edes mahdollista siirtää koko tuotepalettia verkkokauppaan. Poimimalla sopivimmat tuotteet sähköisen kaupan hyllyille, voidaan näiden tuotteiden myynnistä ja tilausten prosessoinnista vapautunut aika ja energia käyttää niihin tuotteisiin ja palveluihin jotka vaativat lähempää asiakasvuorovaikutusta ja henkilökohtaisempaa ostoprosessin ohjausta.

  Oman tuotannon ja tuotteiden soveltuvuutta verkkokauppaan, on tarkasteltava suhteessa käytettävissä olevaan teknologiaan.

  Verkkokauppaa perustavalle on nykyään tarjolla suuri määrä valmiita alustoja, joiden käyttötarkoitus, hinta ja räätälöitävyys vaihtelevat suuresti. Tarjolla olevista verkkokauppa-alustoista kuitenkin vain harva on suunniteltu palvelemaan juuri suurkuvatulostajia, joiden tuote- ja palvelutarjonta asiakkailleen on hyvin monipuolista ja räätälöityä.

  Tähän haasteeseen Agfa Graphics tarjoaa ratkaisua Asanti StoreFront pilvipalvelullaan. Asanti StoreFront on web-to-print alusta, joka mahdollistaa niin kustannusrakenteeltaan, oppimiskynnykseltään, kuin käyttömukavuudeltaankin kiinnostavan ratkaisun verkkokauppaa harkitsevalle. Asanti StoreFront pyrkii myös huomioimaan juuri niitä tekijöitä, joita suurkuvatulosteiden verkkomyynnissä tarvitaan.

  Mikä on Asanti StoreFront?


  Asanti StoreFront on Agfa Graphicsin tarjoama Web-to-print pilvipalvelu, joka sisältää useita suurkuvatulostusta palvelevia verkkokaupan ominaisuuksia. Käyttöönotto tapahtuu helposti ilman erillisiä laiteinvestointeja tai ohjelmistoasennuksia. Verkkokaupan rakentamiseen pääsee nopeasti kiinni ja hallinnointi tapahtuu omilla käyttäjätunnuksilla nettiselaimen kautta.


  Suurkuvatuotantoa palvelevia ominaisuuksia

     Leveys x korkeus = hyvä

  Voit määritellä käyttämäsi tulostimen minimi- ja maksimitulostuskoot. Tilaaja voi siten valita tuoteelle koon valmiista listasta, tai määritellä itse haluamansa koon.
   
  Kuvaa & dokumenttia

  Tilaaja voi lähettää verkkokauppaan TIFF, JPEG tai PDF tiedostoja.


  Tsekkaas tämä!

  Aineistolle voidaan haluttaessa tehdä esitarkistus, jolloin aineiston riittävä tarkkuus voidaan varmistaa ja tilaajaa tarpeen mukaan varoittaa.

  Raha ratkaisee

  Suurkuvatuotteiden hinnoittelussa voidaan hinta sitoa tuotteen pinta-alaan, ja volyymialennukset laskea joko tilattujen kopioiden tai tulostettavan kokonaisneliömäärän mukaan. Tuoteoptioissa voi esimerkiksi purjerenkaiden hinta perustua tuotteen ympärysmittaan.


  Apteekin hyllyltä

  Asanti StoreFront tukee myös ei-tulostettuja tuotteita, joten verkkokaupassa voi myydä esimerkiksi roll-up telineitä, kehyksiä tai kiinnikkeitä varastotuotteina.


  [ Sinulla on uusi tilaus ]

  Tieto uudesta tilauksesta välitetään sähköpostiin ja tilaukset voidaan siirtää automaattisesti omalle FTPpalvelimellesi josta operaattori voi poimia tulostusvalmiit tiedostot suoraan tuotantoon.   
  Merkittävää lisäpotkua tuotantoon saa ottamalla käyttöön myös Asanti Productionin, joka on Agfa Graphicsin työnkulkuratkaisu suurkuvatuotantoon. Asanti Production voi automaattisesti ladata tilauksen (pilvestä), tehdä aineistolle tarkistuksia ja korjauksia ja luoda sille työputken tuotantoon. Tarkempaa tietoa tuotteesta ja sen ominaisuuksista löytyy alla olevista linkeistä.


    Lisätietoa


     Tuotesivustot

     Demokauppoja

     APOGEEnetwork -tukisivusto

     Riippumaton web2print experts - sivusto     Kiinnostaako W2P?


     Ota yhteyttä: aki.savikurki@agfa.com

     Kerron mielelläni lisää.     Aki Savikurki
     Agfa Graphics


     Agfa Graphics NV, Suomen Sivuliike

     Tiilitie 8 Vantaa
     FI-01720
     Finland
     T +358 9 8878 234

     Agfa Graphics is a leading supplier to the printing industry. All over the world, we supply sign &
     display companies with a range of highly productive and versatile wide-format inkjet printers and dedicated inks, in addition to workflow automation software. We also serve various industries by deploying our state-of-the-art inkjet inks in printing solutions that are integrated into existing manufacturing processes.

     Commercial, newspaper and packaging printers count on us for the most extensive range of prepress solutions, including hardware, software and consumables. These include a.o. userfriendly chemistry-free printing technology which saves costs and the environment, as well as mobile publishing software for newspapers and magazines.

     torstai 1. lokakuuta 2015

     Tulostusvalmiin tiedoston vaatimukset tulevaisuudessa     Kirjoittaja: Juha Tarvainen / Seri-Deco Oy


     Maailma muuttuu ja tulostusvalmiit tiedostot sen mukana - tähtäimessä PDF/X-3 ja vakiointi ?

      


     Viimeisimmät värihallintakirjoitukset eri medioissa ovat käsitelleet väriharmonian ja harmaasävykuvien neutraalin toiston mahdollisuuksia Fogra PSD -konseptin avulla. Aihe onkin saanut erittäin hyvän vastaanoton eri puolilla Suomea pitämissäni profilointityöpajoissa kuluneen kahden vuoden aikana.  
     Ajan myötä ja ihanteellisessa tilanteessa näiden aiemmissa kirjoituksissani käsittelemien RIP värihallinta-asetusten ja niihin liittyvien Fogra PSD -tulostusprofiilien seuraksi on ajateltuna myös tulostajalle saapuvan aineiston harmonisointi tai aineiston tietyt rajoitukset. Tämä tuotannon osa-alue ei liity suoranaisesti värihallintaan tai väriharmonisointiin, mutta Fogra PSD-ajattelu sisältää suosituksen myös siihen.     Fogra PSD suositukset


     Lyhyesti sanottuna Fogra suosittelee saapuvan aineiston harmonisointia joko ohjeistamalla asiakkaita tai varmistamalla tuotantotalossa aineiston harmonisointi jollakin tuotanto-ohjelmalla.

     Käytännössä Fogra suosittelee suurkuvassa käytettäväksi kirjavan aineiston asemesta PDF/X-3 tai X-4 -formaattia. Tämä siis korvaisi jpg-, tif-, eps- ja pdf-aineiston. Tämä voi tuntua utopistiselta, mutta on todellisuudessa helpommin ja nopeammin tehtävissä kuin aluksi luulisi. Jo nyt PDF/X-3 -formaattiin voi tallentaa hyvin pienellä vaivalla CorelDRAW X5, Adobe Illustrator CS5 ja Photoshop CS5 sekä Adobe InDesignistaCS5b -ohjelmistoversiosta alkaen.
     Fogra PSD-manuaali käsittelee tätä asiaa englanninkielellä. Aineisto tukeutuu Sveitsissä sijaitsevaan organisaatioon. Heidän nettisivuiltaan löytyy PDF/X-standardia koskevaa tietoa sekä tulostajalle että painajalle saksaksi ja ranskaksi. Ko. kielille on saatavilla myös iPad -sovellus. 

     PDF/X-3 tai X-4  -formaattiin tallentaminen ei ole vaikeaa. Oheisena esimerkkeinä Adobe Photoshop ja CorelDRAW.

     X-3 ja X-4 formaattierot


     Oleellisin ero X-3 ja ja X-4 -formaattiversioiden välillä on suhtautuminen läpinäkyvyyteen eli onko kuvassa mukana Live transparency-ominaisuuksia vai ei. Tähän asiaan liittyy periaatteellisia ja käytännössä havaittuja asioita samoin kuin pitkän tähtäimen tavoitteita. 

     Tällä ei hetkellä ei suositella Live transparencya yhdistettäväksi kuvaan, jossa on RGB-elementtejä vaikka se on ohjelmallisesti mahdollista. Toisaalta eräs tulevaisuuden visio tai mahdollisuus, jota vielä tutkitaan on, että tulostustiedostoissa siirrytään pois CMYK-pohjaisuudesta. Aika näyttää mikä on mahdollista sekä ohjelmallisesti että käytännössä.     Tulostusvalmiin tiedoston tarkastuslista


     Auttaaksemme tuotantotaloja hahmottamaan vakiointimahdollisuuksia heidän omassa arjessaan, toteutimme karkean lomake-ehdotelman tulostusvalmiin tiedoston tarkastuslistaksi. 

     Tämä PDF-lomake tuskin soveltuu sellaisenaan kovinkaan moneen tuotantoympäristöön. Sen tarkoituksena onkin herättää ajatuksia. Ehkä se voisi myös innostaa miettimään vakioinnin mahdollisuuksia omassa tuotantotiimissä "ruutupaperin ja lyijykynän" kanssa. 

     Tämä luonnos yhdistää PDF/X-3 ajatteluun myös muita mahdollisesti saapuvan aineiston kontrollointiin liittyviä asioita kuten lisävärit tai jälkikäsittelyn huomioimisen. Jokaisella tuotantotalolla on ainakin jossain määrin erilaista kalustoa ja prosesseja, joten kaiken kattavaa suositusta tulostusvalmiin tiedoston vaatimuksista ei tässä rohjeta esittää vaan mieluummin suuntaviivoja, jotka tähtäävät saapuvan aineiston vakioimiseen niin pitkälti kuin mahdollista.


     Lataa lomaketiedosto >> 

      

     Kaikki mahdollisesti syntyvä keskustelu ja yhteydenotot allekirjoittaneeseen ovat tervetulleita koskien tätä aihetta. Ehkä  ehdottamaamme alustavaa lomaketta voidaan yhteistuumin hioa eteenpäin paikalliseen yrityskulttuuriin ja tarpeisiin sopivammaksi.


     Lisätietoa

      

     Juha Tarvainen
     Seri-Deco Oy

     Juha Tarvainen on tekninen asiantuntija Seri-Decolla. Juhalla on yli 20 vuoden kokemus kouluttamisesta ja yli 15 vuoden kokemus suurkuvaympäristöistä. Hän on erikoistunut tuotannolliseen työnkulkuun ja värihallintaan. Lisätietoa: juha.tarvainen@seri-deco.fi
      


     Seri-Deco tarjoaa ratkaisuja levyjen työstämiseen, kuvan tai merkkauksen tuotantoon eri pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn. Tuotevalikoima kattaa suurkuvatulostimet, leikkurit, CNC-jyrsimet, tuotantolaserit, laminointilaitteet sekä erilaiset tuotantomateriaalit ja -ohjelmistot. Palveluksessa työskentelevät 27 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja Suomen varasto sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa.

     Sd-akatemia kattaa erilaisia alan käsityötaitoja ja erikoisosaamista kehittäviä ammattilaiskursseja. Kurssien tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet laadukkaiden ja yritykselle kannattavien asiakasprojektien toteuttamiseen sekä oman ammattitaidon myymiseen. Seri-Deco pyrkii alan kurssitoiminnan ja yrityksen aktiivisen viestinnän avulla parantamaan yleistä mielikuvaa graafisesta alasta mielenkiintoisena toimialana ja laadukkaiden palvelujen tarjoajana.